Meny

Går bedre og bedre

Før helga skrev Stavanger Aftenblad og Nationen at den forsinka igangkjøringa på Jæren har kostet TINE minst 80 millioner kroner. Dette er et tall som står for avisenes regning. De siste kvartalsrapportene viser at drifta på de nye anleggene går stadig bedre.

I november i 2013 var forsinket igangkjøring på TM Jæren tema i mediene. På det tidspunktet anslo TINE en merkostnad på ca. 70 millioner kroner som følge av forsinket nedleggelse av anlegg og «dobbel drift» på Jæren. At Stavanger Aftenblad og Nationen nå opererer med minst 80 millioner er et tall som må stå for deres regning. Det er ikke et tall TINE opererer med.

Positiv utvikling på de nye anleggene

Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2014 viser at kostnaden ved driften av de nye anleggene var nær 50 millioner kroner lavere enn samme kvartal i fjor. Et viktig bidrag kom fra distribusjonsaktiviteten ved anlegget i Oslo som fortsatte den positive utviklingen sammenlignet med andre kvartal 2013. Produksjon av pulverprodukter basert på myse ved anleggene i Verdal og på Jæren samt produksjonen av hvitost på Jæren, viste også betydelig bedring sammenlignet med samme periode i 2013. Hittil i år har kostnadene ved driften av de nye anleggene vært mellom 70 og 80 millioner kroner lavere enn første halvår 2013.

Forsinket oppstart på TM Jæren

Det var en forutsetning at de fire anlegga på Jæren, Voll, Kleppe, Vikeså og Nærbø, skulle legges ned i 2012. Kleppe og Vikeså ble lagt ned i 2012, Voll sommeren 2013, mens produksjonen på Nærbø er trappet ned gradvis og er avsluttet 1. oktober 2014. Det er denne "dobbeltdrifta" som har pådratt ekstrakostnader.

Årsaken til den forsinka oppstarten er at TINE trenger å sikre stabil drift på Jæren og sluttprodukt med riktig merkevarekvalitet. Prioritering av leveringsevne og merkevarekvalitet mot forbruker har derfor gjort at nedleggelsene har vært utsatt.

Produksjonen av smør, Brelett, andre fettprodukt og prim ble raskt overflytta til Jæren. Produksjonen av pulver, både WPC og permeat, har også gått bra. Det er på kvitost utfordringene har vært størst.

Stor effekt på produktivitet og energiforbruk

Det er et mål at TM Jæren skal gi 70% økt produktivitet målt i kg produsert vare pr. arbeidstime. En er halvveis mot det målet nå. Målet om å redusere energiforbruket med 30% er nådd.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås