Meny

Friske dyr og lavt antibiotikaforbruk

I den nyeste rapporten fra NORM-VET kommer det fram at antibiotikabruken i Norge går videre nedover. Husdyrnæringen i Norge bidrar sterkt til dette.

I 2019 utgjorde salget av antibakterielle veterinærpreparater til landdyr totalt 5008 kg, som er en nedgang på 3 prosent, sammenlignet med 2018.

–Den gode dyrehelsa i Norge koblet med løpende overvåkning og kunnskapsutvikling er et av grunnlagene for suksessen. Friske dyr trenger ikke antibiotika, men fravær av sykdom kommer ikke av seg selv. Det er det systematiske arbeidet på hver gård hver dag, og samarbeidet mellom bønder og veterinærer som gir et lav forbruk – og derfor også lite resistens, sa administrerende direktør Gaute Lenvik ved Veterinærinstituttet i forbindelse med overrekkelsen av rapporten til statsråd Olaug Bollestad hos Skoger samdrift.

Statsråden på sin side uttalte at landbruket ikke må hvile på laurbærene, men jobbe videre med å holde antibiotikabruken på et så lavt nivå som mulig.

–Verdens helseorganisasjon (WHO) frykter at 10 millioner mennesker vil dø årlig innen 2050 på grunn av antibiotikaresistente bakterier, understreket Bollestad.

20. rapporten

Dette er den tyvende felles rapporten fra Norskovervåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM) og Norsk overvåkingsprogram for antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler (NORMVET). Rapporten presenterer data om forekomst av antibiotikaresistens og forbruk av antibiotika til mennesker og dyr i 2019. Data fra relevante prosjekter som ikke er med i de kontinuerlige overvåkingsprogrammene, presenteres også. NORM-VET koordineres av Veterinærinstituttet.

Programmene utgir en felles årsrapport.

I verdenstoppen

Med jevne mellomrom utarbeider også EU tall, som viser at Norge er i verdenstoppen når det gjelder å holde antibiotikabruken innenfor animalsk matproduksjon på et lavt nivå. De siste rapportene har vist at bare Island bruker mindre antibiotika enn Norge.

Se en TINE-produsert film, som forklarer hvordan landbruket også bidrar til god humanhelse gjennom arbeidet for å redusere antibiotikaforbruket.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit august

Kr 5,35

Snitt fettprosent kumelk august

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås