Meny

Fremragende omdømme til tross for turbulens

Lars Galtung under et foredrag på Omdømmedagen 2015. Foto: Apeland
Lars Galtung under et foredrag på Omdømmedagen 2015. Foto: Apeland

Med 83,2 poeng i RepTrak 2017 og karakteristikken «Fremragende omdømme», forbedrer TINE seg 1,8 prosentpoeng i forhold til samme måling i 2016. – Det er vi svært fornøyde med, sier direktør for Kommunikasjon og Samfunnsansvar, Lars Galtung.

RepTrak er en årlig undersøkelse som i Norge gjennomføres av kommunikasjonsbyrået Apeland. RepTrak fastsetter virksomhetens omdømmescore basert på fire spørsmål om tillit, beundring, respekt og følelse for virksomheten. Dette gir en RepTrak Pulse-score på mellom 0 og 100. Datainnsamlingen til RepTrak Norge skjer normalt i en åtteukersperiode mellom januar og mars.

 Utfordrende saker i media

TINE har som strategisk mål å være topp 5 i alle norske omdømmeundersøkelser, mens TINE på årets REP TRAK undersøkelse er på syvende plass. Det er to plasser ned selv om TINE forbedret poengscoren fra i fjor.
– Det betyr at andre selskaper har forbedret seg mer enn oss fra i fjor. Samtidig har det vært en svært utfordrende periode med noen negative saker. Her har TINE-organisasjonen jobbet godt på tvers for å håndtere hendelsene både operasjonelt og kommunikasjonsmessig, sier Galtung.
Markussen-, Gebyr- og Tetrapak-saken er ikke saker som bidrar til å løfte TINEs omdømme. Likevel er TINE bare 1,5 prosentpoeng bak målet om topp 5.

Økt tilstedeværelse skaper begeistring

TINE Kommunikasjon gjennomfører kvartalsmessige målinger som ikke publiseres. Her viser tallene for Q4 2016 at TINE oppnådde 85,4 prosentpoeng.

 – Derfor kan vi anta at «straffen» for disse sakene er på 2,2 prosentpoeng og det er svært lite. Mange har bidratt til dette, og spesielt er det hyggelig å registrere at omverden legger merke til TINEs økte tilstedeværelse på sosiale medier med mye egenutviklet innholdsproduksjon, sier han og fortsetter:

 – Pilotprosjektet drives frem av Marked og Kommunikasjon, hvor det har vært spesielt nyttig at Kundeservice er koblet på. Økt bruk av sosiale medier skaper både begeistring og engasjement, samtidig som TINE på en bedre måte får koblet sammen viktige avdelinger som kan bistå på en god måte i negative saker. 

Etikk og samfunnsansvar stadig viktigere

 Trenden er at selskapers etikk og samfunnsansvar får stadig større viktighet for norske forbrukere. For en måned siden ble TINE kåret til Norges mest bærekraftige merkevare så arbeidet innen ernæring, klima og miljø gir resultater. REP TRAK tar også innover seg andre aspekter som økonomi, ledelse, samt produkter og tjenester blant andre.    

 – Et godt omdømme er viktig fordi det dreier seg om forbrukerne liker TINE og merkevarene våre. Det påvirker hvilke varer man legger i kurven.  Til syvende og sist påvirker det resultatet vårt, sier Galtung. 

Omdømme vil være et viktig konkurransefortrinn

 Godt omdømme vil bli en viktig ressurs for TINE i den nye og tøffere konkurransesituasjonen.

 – TINE blir utfordret hardere fra både handel og konkurrenter, samt import. Ønsket om velge og etterspørre TINE i butikk blir stadig viktgere for oss. I det valget vil godt omdømme være et viktig  konkurransefortrinn, avslutter han.

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås