Meny

Fra klassemelk til elitemelk

Ulike fagfolk samles. Fra venstre regnskapsfører Jostein Vasseljen (Melhus Regnskap AS), fagrådgiver Fôring Noralv Sandvik (TINE),  bondeparet Arne Jakob og Marte Jakobsen og praktiserende veterinær Tor Inge Lien. (Foto: John  Fløttum.)
Ulike fagfolk samles. Fra venstre regnskapsfører Jostein Vasseljen (Melhus Regnskap AS), fagrådgiver Fôring Noralv Sandvik (TINE), bondeparet Arne Jakob og Marte Jakobsen og praktiserende veterinær Tor Inge Lien. (Foto: John Fløttum.)

For få år siden var det store utfordringer hos Trøndermelk DA med lav kvotefylling og melkekvalitet. De tok tak sammen med TINE Rådgiver og laget en plan. I 2013 ble kvoten på 750 tonn fylt med Elitemelk.

Av John Fløttum
john.flottum@tine.no

Arne Jakob står for daglig drift i Trøndermelk DA på Rødde i Melhus. Samdrifta består av fem produsenter og har en kvote på 750 tonn. I tillegg driver Jakobsen med en del tilleggsproduksjoner. Kona Marte er med i drifta i tillegg til en fast ansatt.

Tverrfaglig helhet
Det er gjort store investeringer, så god drift er også ei forutsetning for å forsvare disse. Jakobsen er klar og tydelig på sin rolle som bedriftsleder.

Han samarbeider tett med  TINE nøkkelrådgiver  for å vurdere den tverrfaglige helheten. Ut fra  behov involveres fagspesialister. Det legges stor vekt på at  disse kjenner til og arbeider ut fra  helhetlig målsetting for Trøndermelk. De fire siste åra har vi hatt  et felles ”plan- og evalueringsmøte”, der de som utfører rådgiving deltar. Sammensetningen av fagspesialister har variert ut fra de til en hver tid gjeldene behov.

Mål- og tiltaksplan
Ut fra Jakobsen sine ønsker og mål, og fagrådgiverne sine vurderinger, lages  årlig en ”Mål- og tiltaksplan”. Her blir  mål med tilhørende tiltak prioritert. Vi påser at ulike mål og tiltak trekker i samme retning og ikke er motstridende. Planen beskriver  hvem som har ansvar for ulike tiltak, og tidspunkt for gjennomføring. I løpet av året har Jakobsen flere samtaler med TINE nøkkelrådgiver for å evaluere  tiltakene  og målene og om det dukker opp nye ting som en bør ta tak i.

Rådgiving satt i system har uten tvil vært helt avgjørende for å forbedre driftsresultatet hos Trøndermelk sier Jakobsen. Som bonde og bedriftsleder vil jeg ha rådgivere som både utfordrer meg og følger meg opp. Å ha en nøkkelrådgiver som jeg kan diskutere helheten med, for så å trekke inn fagspesialister etter behov, synes jeg fungerer utmerket.

-Som bedriftsleder må jeg planlegge og bruke alle innsatsfaktorer best mulig, for å oppnå gode resultat. Jeg ser på faglig rådgiving som en slik innsatsfaktor. sier Arne Jakob Jakobsen.Han legger til at en målretta bruk av TINE rådgiving er noe han anbefaler alle melkeprodusenter.

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås