Meny

Fra 1. juni må alle husdyrprøver sendes i beger med spor

Fra 1. juni må kun nye prøvebeger med spor benyttes til innsending (se bilde). Dersom du fortsatt har beger av den gamle typen må disse kastes og nye beger må bestilles fra medlemssenteret.

De nye begrene med spor(se illustrasjon) har et spor i bunnen fordi laboratoriet er automatisert. Sporet i bunnen gjør at begret låses i posisjon for automatisk vending av beger og åpning av lokk. Lokkene må sitte fast for at prøvens identitet skal bli lest rett.

Bestill nye prøvebegre hos TINEs medlemssenter på telefon 51 37 15 00 (tastevalg 1) 

Beger med spor

 

Det er viktig at lokkene ikke klippes av

Klippe lokk prøvebeger

 

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2021

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 5,00

Snitt fettprosent kumelk januar

4,43%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås