Meny

Fortsatt topp fem i omdømme

TINE ligger på femteplass, som forrige gang, i omdømmemålingen RepTrak. TINE har en liten nedgang i score fra 83 til 81, men har fortsatt et fremragende omdømme.

Undersøkelsen, som ble gjennomført i første kvartal i år, omfatter de 50 mest kjente bedriftene i Norge. Finn.no topper lista foran Hurtigruten.

God kjennskap til TINE
Undersøkelsen viser at 92 prosent av de spurte kjenner til TINE. Det er like mange som i fjor. Kjennskapen til Q øker, fra 77 prosent i fjor til 81 prosent i år.
TINE forbindes først og fremst med melk, meieriprodukter og ost, god kvalitet og bønder. Det en økning i antall som oppgir at TINE er norsk og samvirke.

Etikk vektlegges mer
TINE er et selskap som scorer høyt på alle områder. I år er det flere som er opptatt av etiske sider ved bedrifters virksomheter enn tidligere. Etikk er for første gang en sterkere driver enn produkter. Det er en forholdsvis stor andel som oppgir at de er nøytrale eller ikke vet når de skal gi score på TINEs etiske nivå. Fortsatt scorer TINE høyest på produkter og tjenester.

Kvinner og trøndere
TINE har best omdømme blant kvinner og unge. TINEs beste score finner man i Midt-Norge, svakest i Øst-Norge.

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,95

Snitt fettprosent kumelk januar

4,34%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås