Meny

Fortsatt resultatforbedring i TINE

TINE Gruppa hadde et driftsresultat på 364 millioner kroner i første kvartal, en økning på 37 millioner kroner mot samme periode i fjor. Salg av melk og brunost hadde en positiv utvikling i kvartalet.

- TINE har arbeidet med forbedringstiltak som skal styrke konkurransekraften og bedre resultatet. Det skal vi fortsette med. Det er gledelig å se at vi har gode tall for salg av både søtmelk og brunost. Samtidig er salget lavere i første kvartal. Men vi har gode planer for innovasjoner og salg fremover, sier konsernsjef Hanne Refsholt i TINE.  

Det forbedrede driftsresultatet knytter seg i hovedsak til gevinst ved salg av avviklede anlegg. 

Det har vært en positiv start på året for kategorien søtmelk. Nedgangen var lavere enn tidligere og det var vekst i både volum og verdi i første kvartal. De laktosejusterte produktene og TineMelk Ekstra Lett utviklet seg godt. 

Brunostkategorien og TINE hadde vekst både i volum og verdi første kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Vellykket Moods of Norway-kampanje har bidratt til meget positivt salg for TINE i første kvartal. 

Salgsinntektene for Meieri internasjonalt var 684 millioner kroner i første kvartal 2016, en økning på 12,1 prosent i forhold til første kvartal 2015. Driftsresultatet i første kvartal 2016 ble 23 millioner kroner, en økning på 15 millioner kroner i forhold til første kvartal 2015. Dette skyldtes hovedsakelig økt salg og bedrede marginer hos datterselskapene, spesielt i USA. 

Målt i volum var salget av Jarlsberg® 5 prosent høyere i første kvartal 2016 mot tilsvarende periode i 2015. Salget i UK og USA har økt med henholdsvis 13 og 7 prosent fra samme periode i fjor. I det amerikanske markedet var det gode salget hovedsakelig drevet av økte markedsaktiviteter, Super Bowl og påskekampanjer. I UK har vi lyktes med å øke salgsvolumer og opprettholde gode priser ute hos kjedene i et marked preget av tøff konkurranse.

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 4,87

Snitt fettprosent kumelk februar

4,31%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås