Meny

Fortsatt behov for mer fett i kumelka

Fettbetalingen er trappet opp siden 2018. Kumelksprodusentene har svart med å øke fettinnholdet i melka. Likevel viser prognosene behov for mer fett fram i tid etter utfasingen av Jarlsbergeksporten.

Styret blir jevnlig oppdatert på fettsituasjonen, og målet er fortsatt å produsere fett på norsk melk.  

Vi må selge alle delene av melka. 

Melka består av mange ulike deler.  I tillegg til vann, er de viktigste delene fett, protein og melkesukker.   

For få best mulig lønnsomhet i melkeproduksjonen, er det viktig at sammensetningen av melka samsvarer med etterspørselen etter ulike fraksjoner som fett og protein. Økende import av ost og redusert eksport av ost gir mindre overskuddsfett fra ystemelka. Balansen mellom de ulike fraksjonene forskyves. 

 Å produsere melk hvor vi bare trenger fettet, gir dårlig lønnsomhet. Fettet alene kan ikke bære kostnadene i verdikjeden 

-  Vi tror derfor det fortsatt vil være rett å øke fettinnholdet i melka.  Høyere fettinnhold er slik det ser ut nå, fortsatt det mest lønnsomme tiltaket for å dekke et framtidig fettbehov med norsk råvarer, sier konserndirektør for TINE Rådgiving og Medlemsservice, Johnny Ødegård.  

Lang rekke tiltak 

I tillegg til å stimulere til økt fettinnhold i melka, jobbes det med flere tiltak som i sum skal sikre god balanse i melkemarkedet.  

Relatert fagstoff: Fôring for økt fettprosent

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit august

Kr 5,35

Snitt fettprosent kumelk august

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås