Meny

Forprosjekt i Bergen behandles

Tidlig i oktober leverte Sweco forprosjekt for Nytt TINE Meieriet Bergen. Forprosjektet er nå til behandling. Det pågår blant annet en prosess med å redusere investeringskostnadene.

Sweco Norge AS fikk oppdraget med å utarbeide forprosjekt til nytt anlegg og de leverte 1. oktober, i samsvar med oppsatt plan. Forprosjektet viser at det nye anlegget blir dyrere enn det som låg til grunn for styrevedtaket i oktober 2015. - Derfor er vi nå inne i en runde med å se på hvor vi kan kutte kostnader, sa prosjektleder Pål Keyser Frølich da han i går informerte på allmøter for de ansatte i Bergen.

Må beholde målsettingene og trivselen for de ansatte

- Vi skal blant annet vurdere å redusere arealet noe, men her er det viktig å beholde målsettingen for logistikk, prosess og de ansatte. Trivsel for ansatte har høyt fokus i planleggingen og skal ikke reduseres.  Innvendige funksjoner og bygg skal prioriteres framfor uteområder og eksteriør, sa prosjektlederen som understreket at det er viktig å bygge et anlegg som gir fremtidige muligheter for utvidelse, både når det gjelder lokaler til produksjon og lager.

Fire brukergrupper

Frølich oppfordret de ansatte til å engasjere seg for å finne gode løsninger, ikke minst i brukergruppene. Det er fire brukergrupper hvor de ansatte er med. Brukergruppene omfatter fellesfunksjoner som f.eks. kantine og garderober. I tillegg er det brukergrupper på bygg og utomhus, prosess og logistikk.

Snart over i ny fase

Prosjektlederen la ikke skjul på at de er inne i en utfordrende prosess nå, men han tror denne prosessen likevel blir bra for prosjektet. - Når vi forhåpentligvis snart lander forprosjektet går vi over i en ny fase. Da skal vi starte med å utarbeide funksjonsbeskrivelser og tilbudsforespørsler til entreprenører og leverandører. Etter planen sendes disse ut i markedet i februar, sa Frølich.

Visjon «Nytt TINE Meieriet Bergen»

”Nytt TINE Meieri Bergen skal være Nordens mest effektive, fremtidsrettede og lønnsomme anlegg for produksjon av melk, juice og fløte, samt klargjøring for distribusjon til kunden ”.

Overordna mål Den overordnede målsetningen er å bygge et helt nytt fleksibelt anlegg som skal:

  • baseres på det siste innen kjent teknologi som fremmer en stabil, sikker, hygienisk, fremtidsrettet og lønnsom produksjon av melk, juice og fløte og som sikrer en effektiv logistikk og direktedistribusjon.
  • skape samfunnsmessig bærekraftig næringsmiddelproduksjon og distribusjon.
  • ha energieffektive løsninger basert på fornybar energi og som vil ha et godt og sikkert arbeidsmiljø med fleksible arbeidsplasser.
  • betjene det regionale markedet i Hordaland og store deler av Sogn og Fjordane effektivt, med kortest mulig ledetid for å sikre ferskhet på produkter og høyt servicenivå.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås