Meny

TINE satser på 100% fornybare melkekartonger

TINE tar nå i bruk enda mer miljøvennlige melkekartonger. Siden i fjor høst har selskapet testet ut fornybare plantebaserte kartonger på økologisk melk, med godt resultat. Nå innføres kartongene i stor skala, også på alle 1,75 liters melkekartonger.

TINE har en ambisjon om at all melk allerede i løpet av neste år skal tappes på plantebaserte kartonger. Etter hvert vil også juicen bli tappet på den nye miljøvennlige emballasjen.

Reduserer miljøbelastningen
Leder for TINEs samfunnsansvar, Bjørn Malm, forteller at TINE bruker ca 30 000 tonn emballasje årlig. En stor del av dette inneholder plast.
- Derfor må vi bidra til at ny teknologi og mer miljøvennlig emballasje blir tilgjengelig. Gode miljøløsninger reduserer ikke bare miljøbelastningen, men vil også bidra til å øke vår konkurransekraft, sier han.

Bjørn Malm
Bjørn Malm er leder for samfunnsansvar i TINE.

Råstoff fra sukkerrør
Det er Tetra Pak som har utviklet den plantebaserte kartongen, som er den siste innovasjonen innen fornybar emballasje. Tetra Pak bruker restprodukter etter sukkerproduksjon, istedenfor råvare fra olje. Etter høsting og knusing omdannes saften fra sukkerrørene til etanol som deretter omdannes til polyetylen, som deler av kartongen består av.
- Det betyr at næringsmiddelindustrien kan ta i bruk mer miljøsmarte emballasjeløsninger som gjør det enklere for forbrukerne å velge rett, understreker Malm.

Viderefører grønn satsing
Å bruke plantebasert råstoff i emballasjen er ikke noe nytt i TINE.
- Allerede i 2013 tok vi i bruk fornybare plantebaserte korker på våre dessertprodukter. I 2014 fulgte vi opp med å introdusere korkene på alle våre 1,75 liters kartonger. Nå blir også selve kartongen 100 prosent fornybar, opplyser Malm.
Han legger til at de første kartongene blir tatt i bruk fra 1. februar og vil i sin helhet være i bruk en måned senere.

Mye fossil plast brukes i dag
Marius Gjerset, teknologiansvarlig i ZERO, forteller at for å lage plast brukes det i dag store mengder fossil energi, omtrent like store CO2-utslipp som all flytrafikken i verden.
- Vi er veldig glade for at TINE har tatt utfordringen fra ZERO med omleggingen fra fossil materialbruk og over til fornybare løsninger. TINE tar nå et stort steg med 100 % fornybar kartong i stort volum, og med videre planer om fullt skifte til 100 % fornybart materiale på alle sine melkekartonger i løpet av 2017. Dette vil vise vei og inspirere andre til å følge etter i omlegging til fornybar plast, sier Gjerset.

En del av en langsiktig strategi
TINE har gjort strategiske valg av mer klimavennlige løsninger. Den nye kartongen er bare ett av flere tiltak. Redusert drivstoff-forbruk i TINEs transport og økende bruk av miljøvennlig drivstoff er andre tiltak. I industrien øker vi andelen fjernvarme og bruk av bioenergi, reduserer bruk av naturgass og skal fase ut bruk av fossil olje som energikilde.


Fakta:

  • TINE introduserer 100 % fornybar kartong på 1,75 liter melk fra 1. februar i år.
  • TINEs ambisjon er at all melk fra TINE være på nye fornybare kartonger i løpet av 2017
  • Også juice er planlagt over på fornybar plantebasert kartong fra høsten 2016Totalt antall kartonger: ca. 50 mill per år (ekskl. juice).
  • I oktober 2015 gjennomførte TINE testing av kartongen på sin økologiske melk. Dette er allerede innført som permanent ordning.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juni

Kr 5,28

Snitt fettprosent kumelk juni

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås