Meny

Forholdstallet på kumelkkvoter i 2018 øker

Landbruks- og matdepartementet har i samråd med faglaga besluttet å øke forholdstallet på disponible kumelkkvoter fra 0,98 til 0,99 i 2018

Les hele saken på Landbruks og mat-departementet sine nettsider

I tråd med TINEs anbefaling i forkant av drøftingene

Kvoteforhandlingene i fjor la opp til en ny vurdering våren 2018. Så langt viser prognosene at det er behov mer melk. Utvikling av melkeinngangen og meieriaktørenes behov gjør at TINE anbefalte en økning i forholdstallet på kumelk.

Les hele saken: Anbefaler økning i forholdstallet for kumelk

Relevante verktøy og tjenester:

 

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080

Adresse: Langbakken 20,
1430 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter