Meny

Forholdstallet øker fra 0,99 til 1,04 for 2018

Landbruks- og matdepartementet(LMD) har i dag gjennomført ekstraordinære kvotedrøftinger med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Partene har valgt å følge TINEs anbefaling om å øke forholdstallet for kumelk fra 0,99 til 1,04 for kvoteåret 2018

TINE ba om møte med avtalepartene allerede den 16. juli for en ny vurdering av forholdstallet på disponible kvoter for kumelk. Bakgrunnen for møtet er den krevende grovfôrsitasjonen i store deler av Sør-Norge. Les mer om TINEs forslag om økning av forholdtallet. I dag bestemte LMD å øke forholdstallet fra 0,99 til 1,04.

Les pressemeldingen på lmd.dep.no

Forventet å gi fra 10 til 20 millioner liter melk

Prognosen så langt viser en melkeleveranse i området 1483 – 1488 mill pr. liter i 2018 med uendret forholdstall. Men forholdene har vært ekstreme og det er derfor stor usikkerhet. Industrien har fortsatt et behov for 1 504 mill. liter. En økning av forholdstallet på disponible kvoter fra 0,99 til 1,04 er forventet å gi fra 10 til 20 millioner liter kumelk. 

Hør også podkasten om grovfôrsitasjonen del 2

 

 

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås