Meny

Foreslår mjølkeprodusent frå Sunnmøre i styret

I Anne Berit Løset (51) frå Stordal på Sunnmøre vil TINE få ein styremedlem med lang administrativ erfaring både innanfor landbruket og det offentlege.

Valkomiteen foreslår Anne Berit som nytt styremedlem i TINE. Ho er no utviklingssjef i nye Fjord kommune. Mannen hennar arbeider heiltid i mjølkeproduksjonen og Anne Berit bidrar i drifta.  

Utdanna sivilagronom

Anne Berit er utdanna sivilagronom frå Landbrukshøgskulen på Ås (no NMBU) innanfor fagfelta allsidig jordbruk, økonomi, organisasjon og leiing.
Ho kan vise til lang yrkeserfaring, heilt frå fjøsgolvet til landbruksdirektør i heimfylket, noko ho fortel meir om i videoen.

 Anne Berit Løset bur på Løset i Stordal på Sunnmøre der dei driv mjølkeproduksjon i Stordal samdrift. Ho er gift og har tre born i alderen 17 til 24.

 

 

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 4,87

Snitt fettprosent kumelk februar

4,31%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås