Meny

Foreslår gjenvalg på Trond Reierstad

Trond Reierstad
Trond Reierstad

Valgkomiteen i TINE SA foreslår gjenvalg både på leder Trond Reierstad og nestleder Nina Kolltveit Sæter. Valgene foregår på årsmøtet i TINE 23. og 24. april.

Det er en enstemmig valgkomite som stiller seg bak innstillingen.
-  Både Trond Reierstad og Nina Kolltveit Sæter har etter valgkomiteens mening gjort en utmerket jobb. De er begge godt kvalifisert til å lede TINE i en situasjon med økende konkurranse og større krav til effektiv drift, sier leder i valgkomiteen Elling Ruggli.

To av de øvrige medlemmene i konsernstyret, Torstein Grande fra Midt-Norge, og Anne Maren Wasmuth fra Nord, har begge frasagt seg gjenvalg. Valgkomiteen foreslår at disse erstattes med Nils Asle Dolmseth, Midt-Norge og Turid Næss, Nord.

Trond Reierstad er 55 år, og melkebonde i Rælingen. Han har vært styreleder i TINE siden 2010.
Nina Kolltveit Sæter er 43  år, og melkebonde i Surnadal. Hun ble valgt til nestleder på årsmøtet i 2013.

Hele innstillinga fra valgkomiteen finner du i leken nedenfor.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juni

Kr 5,28

Snitt fettprosent kumelk juni

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås