Meny

Foreslår gjenvalg på Reierstad

Valgkomiteen i TINE SA innstiller enstemmig på gjenvalg både av styreleder Trond Reierstad og nestleder Nils Asle Dolmseth. Valgene finner sted på årsmøtet i april.

Trond Reierstad (59) er melkebonde i Lørenskog i Akershus. Han har vært styreleder i TINE SA siden 2010.
Nils Asle Dolmseth (50) er melkebonde i Åfjord i Trøndelag. Han har tidligere vært ordfører i Rådet i TINE, og nestleder i konsernstyret de tre siste årene.

Reierstad har bred erfaring

Valgkomiteens leder, Leif Andreas Kvitvang, sier Trond Reierstad har gjort en god og grundig jobb som styreleder.
–Han sitter med bred erfaring og mye kunnskap som er viktig for TINE, i en tid da selskapet møter økt konkurranse, både innenlands og fra økt import.

To nye navn inn i styret

Blant de øvrige, fire styremedlemmene som er på valg i år, foreslår valgkomiteen to nye navn.
Solveig Bratteng Rønning (36) har vært melkebonde siden 2010 i Utskarpen, Nordland. Hun er utdannet siviløkonom med mastergrad i strategi, organisasjon og ledelse.

Toril Nina Midtkandal (52) er melkebonde i samdrift i Stryn i Sogn og Fjordane. Hun er utdannet agroteknikker, og har hatt ulike tillitsverv i TINE og Geno.

Eiere som foreslås inn i styret

Vedtas valgkomiteens innstilling får konsernstyret denne sammensetningen fra eierne:
Trond Reierstad, region Øst, styreleder, gjenvalg
Nils Asle Dolmseth, region Midt, nestleder, gjenvalg
Elisabeth Irgens Hokstad, region Øst, ikke på valg
Helge Arne Espeland, region Sør-Vest, ikke på valg
Marit Haugen, region Midt, ikke på valg
Askild Eggebø, region Sør-Vest, ikke på valg
Anders Johansen, region Nord, gjenvalg
Solveig Bratteng Rønning, region Nord, ny
Toril Nina Midtkandal, region Sør-Vest, ny
Rolf Øyvind Thune, region Øst, gjenvalg

De ansatte har egne valgt av fire representanter til styret.

Les hele innstillingen fra valgkomiteen 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås