Meny

Foreslår gjenvalg på Reierstad

Valgkomiteen i TINE SA innstiller enstemmig på gjenvalg både av styreleder Trond Reierstad og nestleder Nils Asle Dolmseth. Valgene finner sted på årsmøtet i slutten av april.

Trond Reierstad (58) er melkebonde i Lørenskog i Akershus. Han har vært styreleder i TINE SA siden 2010.
Nils Asle Dolmseth (49) er melkebonde i Åfjord i Sør-Trøndelag. Han har tidligere vært ordfører i Rådet i TINE, og nestleder i konsernstyret de to siste årene.

Reierstad har bred erfaring

Valgkomiteens leder, Leif Andreas Kvitvang, sier Trond Reierstad har gjort en god og grundig jobb som styreleder.
–Han sitter med bred erfaring som er viktig for TINE i tida framover.

To nye navn inn i styret

Blant de øvrige fire styremedlemmene som er på valg i år, foreslår valgkomiteen to nye navn. Det er Elisabeth Irgens Hokstad fra Vestfold og Helge Arne Espeland fra Hordaland.

 Eiere som foreslås inn i styret

 Vedtas valgkomiteens innstilling får konsernstyret denne sammensetningen fra eierne:
Trond Reierstad, Akershus, styreleder, gjenvalg
Nils Asle Dolmseth, Sør-Trøndelag, nestleder, gjenvalg
Elisabeth Irgens Hokstad, Vestfold, ny
Helge Arne Espeland, Hordaland, ny
Marit Haugen, Nord-Trøndelag, gjenvalg
Askild Eggebø, Rogaland, gjenvalg
Anders Johansen, Nordland, ikke på valg
Turid Ness, Nordland, ikke på valg
Cecilie Bjørlo, Sogn og Fjordane, ikke på valg
Rolf Øyvind Thune, Østfold, ikke på valg

De ansatte har egne valgt av fire representanter til styret.

Les hele  innstillingen fra valgkomiteen

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 4,87

Snitt fettprosent kumelk februar

4,31%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås