Meny

Foreslår attval på Reierstad

Valkomiteen i TINE SA innstiller samrøystes på attval både av styreleiar Trond Reierstad og nestleiar Nils Asle Dolmseth. Vala finn stad på årsmøtet i slutten av april.

Trond Reierstad (58) er mjølkebonde i Lørenskog i Akershus. Han har vore styreleiar i TINE SA sidan 2010.
Nils Asle Dolmseth (48) er mjølkebonde i Åfjord i Sør-Trøndelag. Han har tidligare vore ordførar i Rådet i TINE, og vart i fjor valt til  nestleiar i konsernstyret.

Møte framtidige utfordringar
Valkomiteens leiar, Nina Engelbrektson, grunngjev forslaget på Trond Reierstad med at TINE i 2015 oppnådde det beste resultatet nokon sinne.

-Det viser at Trond Reierstad er ein god og solid leiar som bidreg til å sette TINE i stand til å møte framtidige utfordringar.

Uendra styre
Valkomiteen foreslår attval også på dei andre, fire styremedlemmane som er på val i år:

-Rolf Øyvind Thune, Østfold

-Anders Johansen, Nordland

-Turid Næss, Nordland

-Cecilie Bjørlo, Sogn og Fjordane

Dersom årsmøtet sluttar seg til forslaget frå valkomiteen, vert samansettinga av styret uendra.

Les hele innstillingen fra valgkomiteen

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås