Meny

Foreslår å avvikle regionstyrene

Nestleder i konsernstyret og leder av vedtektskomiteen, Nina Kolltveit Sæter, presenterte forslaget til nye vedtekter i TINEs rådsmøte.(Foto: Øystein Syrstad)
Nestleder i konsernstyret og leder av vedtektskomiteen, Nina Kolltveit Sæter, presenterte forslaget til nye vedtekter i TINEs rådsmøte.(Foto: Øystein Syrstad)

Vedtektskomiteen i TINE foreslår at dagens fem regionstyrer legges ned, og i stedet erstattes med seks eierutvalg. Nå blir rapporten fra komiteen sendt ut på høring i organisasjonen.

Vedtektskomiteen leverte sin rapport til konsernstyret den 5. september. Konsernstyret slår fast at komiteen har svart på de spørsmålene som ble stilt i mandatet.

Ber omsynspunkter
I denne omgang mener konsernstyret (KS) ingen ting om de konkrete forslag som presenteres i rapporten. KS nøyer seg med å vedta at rapporten skal på høring i organisasjonen. Eventuelle nye vedtekter skal vedtas i årsmøtet i TINE i april neste år. Regionene og andre har fått frist til 10. januar med å komme med sine synspunkter. Rådet i TINE har også hatt en første gjennomgang av forslaget.

Opprette eierutvalg
I rapporten fra vedtektskomiteen framgår det at regionstyrene, regionmøtene og de regionale valgkomiteene avvikles.  I stedet får vi såkalte eierutvalg, hvor komiteen foreslår seks stykker, men presiserer at det er konsernstyret som fastsetter antall og grenser for disse. Målet er at eierområdene inndeles etter fylker, og at det er omtrent like mange medlemmer i de ulike eierutvalgene.

Valg til årsmøtet
De eiervalgte utsendingene fordeles forholdsmessig mellom hvert eierområde på grunnlag av medlemstallet. Eierutvalget foretar den nærmere fordelingen av utsendinger mellom produsentlagene innenfor hvert eierområde.

 Hele rapporten fra vedtektskomiteen kan du lese ved å klikke deg inn på lenken nedenfor.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås