Meny

Forenklinger i jordbruksavtalen

Marit Bårnes er landbrukssamvirket sitt medlem i utvalget.
Marit Bårnes er landbrukssamvirket sitt medlem i utvalget.

Fylkesmann Lars Sponheim skal lede en arbeidsgruppe som Landbruks- og matdepartementet (LMD) har oppnevnt for å utrede forenklinger av virkemidlene over jordbruksavtalen. Marit Bårnes representerer Landbrukssamvirke i utvalget.

Arbeidsgruppa har følgende medlemmer:

  • Kristin Ianssen, Norges Bondelag
  • Jon Petter Løvstad, Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  • Marit Bårnes, Norsk Landbrukssamvirke
  • Bjørn-Ole Juul-Hansen, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund
  • Kirsten Indgjerd Værdal, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
  • Ole Gjølberg, professor NMBU
  • Per Skjeflo, Finansdepartementet
  • Viil Søyland, Landbruks- og matdepartementet

Mandat

”Arbeidsgruppa skal gjennomgå jordbruksavtalens virkemidler og foreslå forenklinger som gir et enklere og mer oversiktlig virkemiddelsystem. Det skal foreslås et virke­middel­system, med færre og enklere ordninger, og som er mer målrettet mot økt effektiv matproduksjon, på små og store bruk over hele landet. Det skal legges vekt på forenklinger for de nærings­drivende og en enklere forvaltning. Gruppa skal vurdere konsekvenser av forslagene, både hver for seg og samlet. Herunder skal forholdet til Norges forpliktelser iht. WTO-regelverket omtales og tas hensyn til. Utredningen skal ikke omfatte de markedsbalanserende ordningene under Omsetningsrådet eller kvote- og prisutjevnings­ordningen for melk.”

Frist

Arbeidsgruppa skal avslutte arbeidet innen utgangen av 2015, men skal levere en delrapport som en del av grunnlagsmaterialet til jordbruksforhandlingene våren 2015.

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås