Meny

Foreløpig melkebehov for 2017

TINE har startet arbeidet med å planlegge 2017. Foreløpige tall viser at melkebehovet for 2017 er lavere enn forventet leveranse i 2016.

Foreløpig behov for kumelk i 2017

I 2016 har vi mottatt mer melk enn industrien har hatt anvendelse for. Det betyr at en har bygd opp lager av ost, smør og pulver, framfor å bygge ned lagre slik en egentlig ønsket. Foreløpige beregninger viser at totalbehovet blir 1.509 mill liter nasjonalt, derav 1.194 mill liter for TINE. I 2016 er det til sammenligning prognosert med en melkeleveranse på 1525 mill liter.


Foreløpig behov for geitemelk i 2017


En foreløpig beregning av behovet for geitemelk for 2017 ligger på samme nivå som 2016 på 18.5 millioner liter. I 2016 er det gjennomført økt andel geitemelk i G35, et høyere volum av frozen curd, samt en oppdatering av markedsstrategi for geiteprodukter.

Kvotefastsettelse i november


Landbruks og matdepartementet(LMD) fastsetter hvert år, etter drøfting med faglaga, kvoter for melkeproduksjon. Kvoter for 2017 vil normalt bli fastsatt i november. TINE vil oppdatere våre prognoser i løpet av oktober før vi oversender våre endelige innspill til kvotedrøftingene.

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås