Meny

Forbedringer løfter TINE

Effekter fra TINEs pågående forbedringsprosjekt Styrk og fordelaktige valutakurser bidro til et godt resultat i TINE. Driftsresultatet var på 491 millioner kroner i andre kvartal 2015 mot 404 millioner kroner i samme periode 2014. Driftsinntektene var på 5.452 millioner kroner i kvartalet, mot 5.380 millioner kroner i samme periode i 2014.

Driftsinntektene i andre kvartal hadde en vekst på 1,3 prosent (nedgang på 1,2 prosent justert for endring i valutakurser) sammenlignet med andre kvartal 2014. Tidspunktet for innsalg til påsken var ulikt i 2014 og 2015, i tillegg var salget i Diplom-Is tilbake på et normalnivå i kvartalet etter et sterkt 2014.

- Både kvartalstallene og halvårstallene viser at innsats på alle nivåer i TINE har bidratt til at TINEs resultat løfter seg. Det er en glede å se. Samtidig har vi en jobb å gjøre med å holde på denne gode trenden. Salget preges av fortsatt tilbakegang i salget av søtmelk. Men godt salg av Norvegia og TINE Revet Ost bidro til at TINE drev verdiveksten i ostekategorien i kvartalet, sier konsernsjef Hanne Refsholt.

Etter at Styrk ble iverksatt høsten 2013 er til sammen 16 av 17 definerte delprosjekter startet. Det er så langt gjennomført tiltak som skal gi en helårseffekt på 612 millioner kroner. Dette er i tråd med tidsplanen og målene som er utarbeidet for prosjektet. De realiserte effektene har bidratt med 85 millioner kroner av resultatforbedringen fra andre kvartal 2014 til 2015.

Svak krone bidro

Svekkelsen av norske kroner mot amerikanske dollar bidro til styrket lønnsomhet i eksport av Jarlsberg®. Eksporten av mysebasert pulver har også hatt en positiv valutaeffekt, men fallende verdensmarkedspriser har mer enn utlignet denne effekten.

Tilbakegangen innen søtmelk fortsatte i andre kvartal, og TINE gikk mer tilbake enn totalsegmentet. TINE hadde lavere salg av både søtmelk og smaksatt søtmelk i volum og verdi andre kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Juicekategorien hadde verdivekst i andre kvartal mens Sunniva hadde en svak tilbakegang sammenlignet med samme periode i fjor. Kategorien totalt vokste i første halvår, mens Sunniva hadde lavere vekst enn segmentet totalt.

TINE drev verdiveksten i ostekategorien både hittil i år og andre kvartal. Veksten i totalkategorien ble hovedsakelig drevet av faste hvitoster. For TINE var det som nevnt Norvegia og TINE Revet Ost som drev veksten i forhold til samme periode i fjor. Også i andre kvartal gikk brunostkategorien tilbake. Tilbakegangen for TINE var lavere enn for kategorien totalt sett.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,95

Snitt fettprosent kumelk januar

4,34%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås