Meny

Forbedring ikke slutt med Styrk

Forbedring foregår på alle nivåer i TINE. Når Styrk nå avsluttes bidrar nye prosjekter med å holde forbedringsarbeidet i TINE aktivt. Enkelte av prosjektene går på tvers av ansvarsområder og kan ikke løses av en enhet alene. Konsernledelsen har prioritert fire slike prosjekter. Samtidig står organisasjonsutvikling fortsatt på agendaen i hele TINE.

For å sikre en god gjennomføring av krevende prosjekter som går på tvers av verdikjeden i TINE har Konsernledelsen prioritert fire konkrete prosjekter som de skal følge tett. Prosjektene er valgt etter spesielt definerte kriterier:

  • Prosjektet må ha en resultatambisjon for årlig forbedring
  • Det er vurdert som strategisk viktig
  • Det går på tvers av ansvarsområder
  • Det skal bidra til organisasjonsutvikling
  • Må utvikle kunnskap og ferdigheter

- Disse prosjektene blir viktige, ikke minst med å gjøre oss mer markeds- og endringsorientert. Som i Styrk skal vi ha stort fokus på organisasjonsutvikling knyttet til å gjøre oss mer markedsorientert og mer endringsorientert. Det er denne organisasjonsforbedringen som skal sikre at vi er konkurransedyktige over tid. Å forbedre organisasjonen krever at vi hele tiden utvikler kunnskap, ferdigheter og holdninger sammen med mengdetrening i det daglige. Dette må alle fortsatt jobbe med, for at TINE skal fortsette å forbedre seg slik vi har sett de siste to årene, sier konsernsjef Hanne Refsholt.

De fire prioriterte prosjektene skal:

  1. Forbedre innovasjonsprosessen vår for å sikre en høyere andel av lønnsomme innovasjoner
  2. Ta vekk unødvendig kompleksitet i produktene våre som driver kostnader i leveransekjeden og som ikke gir verdi for kunde
  3.  Sikre samstemte planleggingsprosesser i TINE for optimal utnyttelse av ressurser og økt kvalitet i produktene
  4. Forenkle og forbedre styringssystemet som et effektivt verktøy for prosesstyring og -forbedring for å nå våre forretningsmessige mål

De to første er en videreføring av delprosjekter i Styrk med samme navn. Planen er at prioriteringen av viktige strategiske konsernprosjekter skal vurderes av Konsernledelsen minst 2 ganger i året for å sikre at vi til enhver tid har riktig prioritering. De fire prosjektene som er valgt skal ha høy prioritet og skal inn til Konsernledelsen for resultatsikring hvert kvartal.  Dette kan sees på som viktige «kamper» TINE må vinne på tvers av verdikjeden.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås