Meny

Flere politikerbesøk

Knut Storberget er en av politikerne som besøker TINE.
Knut Storberget er en av politikerne som besøker TINE.

Mandag 3. februar får vi besøk av Sørlandsbenken på TINE Meieriet Kristiansand og av Knut Storberget. Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsmann, på TINE Meieriet Jæren.

Sørlandsbenken (Aust-Agder og Vest-Agder) blir møtt av Askild Eggebø, leder i regionstyret i Sør og styremedlem Lars Woie. Både Eggebø og Woie er også medlemmer i konsernstyret i TINE. Med blir også Bjørn Strøm, leder i TINE Politikk og Samfunnskontakt. Aust-Agder har fire representanter på Stortinget, Vest-Agder seks. På den samlede Sørlandsbenken er det to medlemmer i Næringskomiteen og tre i transport- og kommunikasjonskomiteen.

På ettermiddagen samme dag får vi besøk av Knut Storberget på TINE Meieriet Jæren. Storberget er AP’s landbrukspolitiske talsmann og medlem i Næringskomiteen. Han representerer Hedmark på Stortinget. Også her deltar Bjørn Strøm og Askild Eggebø.

 Meierisjefene vil være med for å orientere kort om anlegget.

 Det er alltid viktig med god kontakt med stortingspolitikerne, men ikke minst i tiden fremover hvor viktige rammebetingelser for landbruk og industri skal gjennomgås. Det viktigste for TINE er å gi informasjon om vår virksomhet slik at politikerne har best mulig kunnskap når de enkelte sakene kommer i politisk prosess.

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås