Meny

Fleksibel rådgiving gir mer tilfredse kunder

Bilde: Heine Bakke
Bilde: Heine Bakke

Tilbakemeldinger fra melkebøndene viser at de er tilfredse med det nye tilbudet - Rådgiving og fjøsrunde. Like fullt har vi fortsatt en jobb å gjøre med å øke tilfredsheten med både fakturert og fellesfinansiert rådgiving fra TINE.

-Jeg er glad for at mer fleksibilitet rundt det årlige rådgivingsmøtet har gitt mer tilfredse kunder, sierdirektør for TINE Rådgiving, Heine Bakke 

2525 personer svarte pådybdeundersøkelsen om rådgiving, som gjennomføres annet hvert år. Siden forrige måling i 2017 har vi sett en fremgang på tilfredshet med det fellesfinansierte tilbudet Rådgiving og fjøsrunde, men totalt sett er tilfredsheten med våre tjenester ikke god nok. Den generelle tilfredsheten med TINE Rådgiving ligger på en score mellom 60 og 70,noe som betyr at våre kunder verken synes vi er dårlige eller gode. En score over 70 defineres som tilfredse kunder, på en skala fra 0-100(Claes Fornells skala). 

Hva skal TINE Rådgiving gjøre for å øke tilfredsheten? 

Vi skal fortsattstrekke oss etter åbli enda bedre kjent med våre kunder, skape tillit og bygge gode relasjoner over tid. Prosjektetsom ble igangsatt etter forrige måling, med fokus på salg og kundebehandling, har gitt rådgiverne verktøy og kunnskap til å gi bedre råd basert på individuelle behov.  

Tilgjengelighet er et annet stikkord, både med hensyn til vår kompetansemen også rent praktisk, at vi for eksempel er lett å kontakte via digitale kanaler. Av undersøkelsen fremgår det at få bønder har benyttet seg av rådgiving i digitale kanaler hittil, men at hver tredje bonde viser interesse for det fremover.Så innen digitale verktøy er det mye spennende på gangsom vi gleder oss til å tilby til melkeprodusentenefremover.  

Hva gjør kunden mest tilfreds?  

Undersøkelsen viser at vi først og fremst må lytte til produsenten, gi verdifulle råd basert på den enkeltes behov, men også utfordre til nye tanker og løsninger når det er på sin plass.  
 
I tillegg er tilbakemeldingene tydelige på tre viktige faktorer for at melkebøndene skal bli tilfredse med vår rådgiving 

- Lett tilgjengelig kompetanse i alle kanaler og kort responstid 

-Ærlige, engasjerte, oppdaterte, jordnære, serviceinnstilt, punktlige, aktive, løsningsorienterte og inspirerende rådgivere 

- Gir meg mye for pengene; ingen overraskelser på fakturaen, kost/nytte, betalefor den rådgivingen jeg trenger selv 

Vinner av reisegavekort 

Jørgen Karstensen er økologisk mjølkeprodusent i Sellebakk i Østfold, og har drevet gården siden 2013. Gården har vært i familien på morsida i lang tid, og han er usikker på hvor lenge. Han forteller at han svarte på dybdeundersøkelsen for å få frem sin mening og kunne bidra til å gjøre TINE Rådgiving enda bedre.   

I den daglige drifta har han god hjelp av faren sin og har valgt fôring som fagområde for sin faste rådgiver på gården. I tillegg benytter han seg av avlsrådgiving. Jørgen er opptatt av dyrevelferd, og sier at vi må bevise at vi er best det er ikke nok å si at vi er det. Han er positiv til fjøsrunden og bruk av omdømmeskjemaet, og skulle gjerne sett at TINE-rådgiver kom to ganger pr år på fjøsrunde. Mye kan skje på ett år, som han sier, og han blir glad om TINEs rådgivere påpeker ting han kunne gjort bedre.  

På spørsmål om hva han skal bruke reisegavekortet til, kommer svaret kontant. - Det blir tur på maskinmesse i Hannover i høst sammen med sønnen på 13. 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås