Meny

Ferskere TINE-melk

Fra denne uken kan alle i hele Norge glede seg over ferskere TINE-melk med lenger holdbarhet i butikken. Innovasjon og effektivisering gir melken minst én dag ekstra holdbarhet for alle som kjøper melk i butikk.

TINE har effektivisert håndtering av melk fra gård til butikk. Tappe-maskiner er fornyet og vi har gjort meieriene enda dyktigere til å håndtere melken. Gjennom enda bedre planlegging kommer melka enda ferskere ut til butikkene.

- For hver dag vi klarer å levere ferskere melk, vet vi at det bidrar til en miljøgevinst, særlig når hoveddelen av matkastingen foregår hjemme hos forbrukeren. Med ferskere melk forventer vi en miljøgevinst i form av redusert matsvinn, sier leder for samfunnsansvar Bjørn Malm.

Han legger til at matsvinnet kan reduseres ytterligere dersom alle lukter på melken før man kaster den, selv om melken har gått ut på dato.

- Mange ganger er melken like fin likevel, sier han.

Ferskere også i Nord-Norge

Fra 27. juni vil butikker over hele Norge få levert minst én dag ferskere melk enn tidligere. Melken er enda en dag ferskere enn det igjen i Midt-Norge og Sør-Norge, og i praksis vil forbruker oppleve denne ekstra holdbarhetsdagen også i Nord-Norge. Det gjelder både kartonger på 1 liter og på 1,75 liter.

- På bakgrunn av TINEs kontinuerlige innovasjonsarbeid, effektive produksjon og distribusjon, vil vi klare å levere melken tidligere til butikker i hele Norge. Det betyr enda ferskere melk og lengre holdbarhet for forbrukerne, sier markedsdirektør Kathrine Mo.

Systematisk jobbing

Forbrukerundersøkelser viser at ferskhet betyr mye for valg av melk. TINE har derfor jobbet systematisk gjennom hele verdikjeden for å finne områder hvor vi kan øke kvaliteten eller effektivisere enda mer.

- Vi har fornyet tappemaskiner og forbedret rutiner på meieriene ytterligere. Samtidig har vi effektivisert distribusjonen enda mer for at melka skal komme enda ferskere ut til butikkene. Vi håper kjedene sikrer at økt holdbarhet på Tinemelk til butikk kommer forbrukerne til gode ved at varene kommer raskt ut i hyllene, sier Mo.

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås