Meny

Fem gode råd om psykisk helse i landbruket

Om lag halvparten av oss vil en eller flere ganger i løpet av livet oppleve psykiske utfordringer. Organisasjonene i landbruket har gått sammen i et prosjekt der målet er å forebygge psykiske lidelser hos bønder.

Prosjektet har fått laget en video med fem, praktiske råd som kan bidra til å forebygge psykiske lidelser hos bønder. Videoen ble laget før korona-pandemien slo til, så dette med sosial avstand for å unngå smitte er ikke tatt med.

Bruk nettstedet “GodtBondevett”

Bondeyrket gir oss mange muligheter, men til tider også mange utfordringer. Som ansvarlig for egen gårdsdrift vurderer bonden hele tiden hvor innsatsen skal settes inn for å sikre produksjonen. Noen ganger blir presset for stort.

Gjennom nettstedet GodtBondevett  vil vi øke oppmerksomheten og bevisstheten omkring hva som kan være med på å gjøre en forskjell i vår hverdag som bønder.

Her finner du artikler og videoer med bønder som deler sine erfaringer.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås