Meny

Første fyllestasjon for biogass

Konsernsjef Hanne Refsholt og klima- og miljøminister Ola Elvestuen ved TINE Meieriet Sem
Konsernsjef Hanne Refsholt og klima- og miljøminister Ola Elvestuen ved TINE Meieriet Sem

Fredag åpnet Vestfolds første fyllestasjon for biogass. Det var klima- og miljøminister Ola Elvestuen som stod for den formelle åpningen. Konsernsjef Hanne Refsholt fortalte om TINEs satsing på biogass og vi fikk vise frem #Kukraftbilene.

Statsråden understreket at det nå blir viktig å utvikle et bredt marked for biogass. Han ga honnør til Vestfold for å være langt framme på dette området. Statsråden lovte å se på avgiftssystemet med tanke på at biogass skal være konkurransedyktig med naturgass. Målet til myndighetene er 50 prosent reduksjon i klimagassutslippene innen 2030.

50 biler på biogass innen 2023

TINE har inngått avtale med Skagerak Energi om å bruke biogass på 50 biler frem mot 2023. De tre første #Kukraft-bilene ruller allerede på veien.

- Vi har tenkt å være best på bærekraft i norsk næringsmiddelindustri. I 2025 skal konsernet vårt kun bruke fornybar energi og drivstoff. Avtalen om å bruke biogass fra Den Magiske Fabrikken er et ledd i dette, sa konsernsjef Hanne Refsholt da hun møtte klima- og miljøministeren på fredag.

TINE Meieriet Sem over på biogass

Også meieriet på Sem skal over på biogass. Meieriet har fram til i dag basert seg på el og naturgass, men inngår nå en avtale med Skagerak om leveranser av biogass basert på kumøkk og avfall hos Greve Biogass. Den innebærer at TINE kjøper biogass for 2,5 millioner kroner i året. Ved å gå over til biogass på Sem reduserer TINE utslippet fra meierivirksomheten med 800 tonn CO2 årlig. 

I 2017 produserte Den Magiske Fabrikken biogass tilsvarende 5,4 millioner liter fossil diesel. I løpet av tre til fem år skal produksjonen etter planen femdobles.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås