Meny

Følger opp Jarlsberg-kjennelsen

Det blir ny runde i rettsapparatet om rettighetene til varmerket Jarlsberg. (Foto: Olav Håland)
Det blir ny runde i rettsapparatet om rettighetene til varmerket Jarlsberg. (Foto: Olav Håland)

TINE har tatt ut stevning mot Synnøve Finden. Det er en oppfølging av Follo tingretts midlertidige forbud mot å bruke TINEs varemerke Jarlsberg i reklame. Dette er nødvendig for å få endelig avklaring på saken.

I sin kjennelse 26. februar forbød Follo tingrett Synnøve Finden å markedsføre og distribuere osteprodukter under betegnelsen «Jarlsbergost-type» eller tilsvarende. Dette er en midlertidig forføyning. Videre ble TINE pålagt av Follo tingrett å ta ut søksmål i saken innen 10. april 2016. Om et slikt søksmål ikke tas ut innen fristen bortfaller forbudet. Dette er dermed en oppfølging av tidligere kjennelse i Follo Tingrett om midlertidig forføyning.

 Må reagere når varemerker utnyttes
- Synnøve Finden har anket Follo tingretts kjennelse og har, på tross av rettens klare avgjørelse og begrunnelse, gitt uttrykk for at de kan bruke Jarlsberg i sin reklame. TINE måtte derfor innlede søksmål mot Synnøve Finden innen 10. april for at forbudet i Follo tingretts kjennelse ikke skulle falle bort før saken får sin endelige avgjørelse i rettssystemet, sier kommunikasjonsdirektør Lars Galtung.

 Follo tingretts kjennelse er ikke til hinder for at Synnøve Finden selger sin ost, men den forbyr bruk av TINEs varemerke Jarlsberg i markedsføringen.

 - Vi ønsker ny ost og mer konkurranse velkommen. Dette er en sak vi gjerne skulle vært foruten, men vi må reagere når varemerker utnyttes, sier Galtung

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås