Meny

Følger opp Jarlsberg-kjennelsen

Det blir ny runde i rettsapparatet om rettighetene til varmerket Jarlsberg. (Foto: Olav Håland)
Det blir ny runde i rettsapparatet om rettighetene til varmerket Jarlsberg. (Foto: Olav Håland)

TINE har tatt ut stevning mot Synnøve Finden. Det er en oppfølging av Follo tingretts midlertidige forbud mot å bruke TINEs varemerke Jarlsberg i reklame. Dette er nødvendig for å få endelig avklaring på saken.

I sin kjennelse 26. februar forbød Follo tingrett Synnøve Finden å markedsføre og distribuere osteprodukter under betegnelsen «Jarlsbergost-type» eller tilsvarende. Dette er en midlertidig forføyning. Videre ble TINE pålagt av Follo tingrett å ta ut søksmål i saken innen 10. april 2016. Om et slikt søksmål ikke tas ut innen fristen bortfaller forbudet. Dette er dermed en oppfølging av tidligere kjennelse i Follo Tingrett om midlertidig forføyning.

 Må reagere når varemerker utnyttes
- Synnøve Finden har anket Follo tingretts kjennelse og har, på tross av rettens klare avgjørelse og begrunnelse, gitt uttrykk for at de kan bruke Jarlsberg i sin reklame. TINE måtte derfor innlede søksmål mot Synnøve Finden innen 10. april for at forbudet i Follo tingretts kjennelse ikke skulle falle bort før saken får sin endelige avgjørelse i rettssystemet, sier kommunikasjonsdirektør Lars Galtung.

 Follo tingretts kjennelse er ikke til hinder for at Synnøve Finden selger sin ost, men den forbyr bruk av TINEs varemerke Jarlsberg i markedsføringen.

 - Vi ønsker ny ost og mer konkurranse velkommen. Dette er en sak vi gjerne skulle vært foruten, men vi må reagere når varemerker utnyttes, sier Galtung

 

 

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås