Meny

Følgende tillitsvalgte er på valg til neste årsmøte i TINE SA

Sentral valgkomite
Sentral valgkomite

Selv om årsmøtet er i april til neste år er det mange valg som må forberedes i god tid. Her gir vi en oversikt over hvem som er på valg i de ulike posisjonene.

Har du forslag til kandidater? Trykk her for å benytte deg av elektronisk nominasjon.

På valg i konsernstyret:

 • Trond Reierstad, leder, Akershus
 • Nils Asle Dolmseth, nestleder, Sør-Trøndelag
 • Marit Haugen, Nord-Trøndelag
 • Norvald Dalsbø, Sogn og Fjordane
 • Helga Thorvik Ulven, Oppland
 • Askild Eggebø, Rogaland
 • 1. vara Helge Arne Espeland, Hordaland
 • 2. vara Solveig Bratteng Rønning, Nordland
 • 3. vara Jørn Magne Vaag, Nord-Trøndelag

På valg i rådet:

Fra Øst:

 • Elisabeth Irgens Hokstad, Vestfold
 • Anne Birgitte Riis-Johansen, Telemark
 • Ole Paulsen, Hedmark

Fra Sørvest:

 • Gunn Elise Helle, Vest-Agder
 • Asgeir Pollestad, Rogaland
 • Kjartan Aasnes, Sogn og Fjordane

Fra Midt:

 • Kenneth Høyning, Møre og Romsdal
 • Jarle Bogen, Sør-Trøndelag
 • Jørn Magne Vaag, Nord-Trøndelag

Fra Nord:

 • Odd-Arne Stormo, Nordland
 • Bjarne Leonhardsen, Troms
 • Solveig Bratteng Rønning, Nordland

Varamedlemmer til rådet:

Fra Øst:

1.vara: Odd Einar Hjortnæs, Akershus

2.vara: Aina Eggen, Hedmark

Fra Sørvest:

1.vara: Kjell Paulen, Sogn og Fjordane

2.vara: May Ann Levik, Rogaland

Fra Midt:

1.vara: Ole H. Rindli, Møre og Romsdal

2.vara: Tore Dyrdal, Sør Trøndelag

Fra Nord:

1.vara: Elise Blixgård, Troms

2.vara: Geir Håkon Pettersen, Nordland

Leder av Rådet

Jarle Bogen, Sør Trøndelag

Nestleder av Rådet

Elisabeth Irgens Hokstad, Vestfold

 

På valg i sentral valgkomite

 • Steinar Grimsrud, Oppland
 • Kjell Helland, Rogaland
 • Anne-Lise Kindingstad, Rogaland

Varamedlemmer til sentral valgkomite:

 • 1.vara: Bodil Mannsverk, Finnmark,
 • 2.vara: Mikael Wøien, Oppland
 • 3.vara: Anita Marø, Nord-Trøndelag

 

På valg i kontrollkomiteen:

 • Medlem: Sigrun Bakken Lerhol, Oppland
 • Leder: Per Amb, Hedmark
 • Nestleder:Sigrun Bakken Lerhol,Oppland

Varamedlemmer til kontrollkomiteen:

 • 1.vara: Trine Skjærvik, Nord-Trøndelag
 • 2. vara: Brigt Slettebø, Rogaland

 

Alle som i dag besitter vervene fikk frist fram til 25. november med å svare på om de stilte seg til disposisjon som tillitsvalg i TINE eller ikke. 

Bilde: Sentral valgkomite i TINE SA.

Sentral Valgkomite 2016

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås