Meny

Færre timer i jordbruket

Stadig færre jobber på norske gårder.
Stadig færre jobber på norske gårder.

I alt vart det utført 88,3 millioner timer arbeidsinnsats i norsk jordbruk fra 1. mars 2012 til 28. februar 2013. Det er 6,2 millioner færre timeverk enn tre år tidligere. Det viser foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

 I takt med nedgangen i tallet på jordbruksbedrifter gikk arbeidsinnsatsen i norsk jordbruk ned med 6,2 millioner timeverk fra 2009/2010 til 2012/2013. Målt i årsverk, svarer dette til en reduksjon fra 51 200 til 47 900 på tre år. Mye av nedgangen kan forklares med reduksjonen i tallet på jordbruksbedrifter, som i perioden har gått ned med 3 100 enheter. Gjennomsnittlig ble det arbeidet 2 030 timer per jordbruksbedrift i 2012/2013, om lag det samme som tre år tidligere.

I lenken under finner du mer informasjon og tall fra SSB

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås