Meny

Få kvalitetsresultater fra TINE som SMS til din mobiltelefon

Kvalitetsresultater fra TINE kan sendes som SMS til din mobiltelefon. Tjenesten er gratis og kommer i tillegg til utskrift på tankbilkvitteringen.

Tjenesten er spesielt nyttig for samdrifter og fellesbeiter da flere telefonnummer kan knyttes til samme produsentnummer. Nå sender vi også ut sms-varslene i tidsrommet kl. 22 – kl. 07.

TINE ønsker at alle melkeprodusenter som har mobiltelefon melder seg på tjenesten.

Bestill via nettsiden

Tjenesten bestilles her på medlem.tine.no. Logg deg inn og gå til "Min Profil" og klikk på navnet ditt oppe til høyre på siden (for dere som har brukernavn og passord til medlemssidene). Her kan du også registrere din e-post-adresse, og krysse av for å motta produsentavregningen som e-post i stedet for på papir, i tillegg til å aktiverer SMS-varslet om mjølkekvalitet. 

Tidligere sendte vi ikke ut sms-varsel i tidsrommet kl 22 – kl 07. Nå vil du motta sms-varsel også på kveld/tidlig natt, dersom det er tilfelle av sene sendinger eller kø på sms-server.

Oppskrift på inn- og utmelding via mobiltelefonen

SMS-varslet kan også aktiveres på telefonen din.

Start-/stoppmeldinger sendes som SMS til telefonnummer:  27838

Følgende melding starter SMS-tjenesten for den mobiltelefonen meldingen sendes fra:

START KVAL [produsentnummer 10 siffer]               
Eksempel:  START KVAL 2030066610

Følgende melding starter SMS-tjenesten til annen mobiltelefon enn den meldingen sendes fra:

START KVAL [produsentnr. 10 siffer] [mobilnr.]      
Eksempel:  START KVAL 2030066610 9995555

 

Vi hjelper deg

Ta kontakt med TINE Produsentavregning om du har problemer med SMS-tjenesten.
Telefon: 51 37 15 00, tastevalg 2
E-post: produsentavregning@tine.no

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås