Meny

Etterbetalingen blir 43 øre/l for melk levert i 2019

Nylig har årsmøtet i TINE SA bestemt å følge styrets innstilling på 43 øre/liter i etterbetaling for melk levert i 2019.

Styret behandlet regnskapet i sitt møte 12. februar 2020 og godkjente årsregnskapet
.
Årsresultatet i TINE SA viser et overskudd på 980 millioner kroner. Styret vedtok å foreslå overfor årsmøtet en etterbetaling på totalt 608 millioner kroner, som innebærer at det etterbetales kroner 0,43 pr. liter melk levert i 2019. Videre foreslo styret å avsette 364 millioner kroner til annen egenkapital i TINE SA.
 
Årsmøtet godkjente regnskapet og forslaget til disponering av overskuddet for 2019 i dag 22. april 2020

Les mer om årsresultatet for 2019 her

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås