Meny

Et samlet norsk landbruk blir kurset i psykisk helse

Landbrukssamvirkene TINE og Nortura kurser nå alle sine rådgivere for å gjøre dem bedre rustet til å oppdage om bonden sliter med den psykiske helsen. Målet er å forebygge psykisk helseproblemer i landbruket.

Tall fra SSB viser at bønder har betydelig dårligere hjelpesøkeadferd sammenlignet med andre grupper.

Rådgiverne opplæres til å se tegn

-Derfor er det viktig at de som har kontakt med bonden er opplært til å se tegn og vite hva de kan gjøre , sier Adrian Tollefsen, generalsekretær i Mental Helse Ungdom.

Et samlet norsk landbruk lanserte prosjektet «Unge Bønders psykiske helse» på Verdensdagen for psykisk helse i 2018 og kursingen av rådgiverne er et av tiltakene i prosjektet. 

Det er viktig å bygge god psykisk helse

-Rådgiverne skal ikke blir psykologer, men være et medmenneske slik at vi kan forebygge dårlig psykisk helse og heller bygge god psykisk helse hos norske bønder, forteller Tollefsen.

«Unge Bønders psykiske helse» er et samarbeidsprosjekt mellom Mental Helse Ungdom, TINE, Nortura, Norsk Landbrukssamvirke, Ruralis, Norges Bondelag, Norsk landbruksrådgivning, Norsk bonde og småbrukarlag, Norges bygdeungdomslag og er støttet av Extra stiftelsen.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås