Meny

Enighet i jordbruksoppgjøret

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Fredag ble Norges Bondelag er enige med staten om ny jordbruksavtale for 2015-2016, men Norsk Bonde- og Småbrukarlag brøt forhandlingene. Målprisen på melk settes opp med 8 øre pr.liter.

Rammen på 400 millioner skal gi ca 13 000 kr i inntektsvekst, i følge Nationen.  

I den endelige avtalen mellom staten og Norges Bondelag utgjør målprisøkningen hele 315 millioner kroner av rammen på 400 millioner kroner. Tilskuddet over statsbudsjettet øker med 45 millioner og i tillegg blir 30 millioner i ledige midler fra tidligere jordbruksoppgjør gjenbrukt. 

Pristilkuddet på geitemelk øker med 10 øre per liter, en økning på 1,9 millioner totalt. Driftstilskuddet for ku- og geitemelk øker med 1000 kroner for alle foretak, noe som utgjør 9,1 millioner kroner.

Bedriftsretta midler til investering og utvikling blir økt med 20 millioner kroner. Pengene kan blant annet benyttes til investeringsstøtte for de som vil bygge nytt løsdriftsfjøs for å oppfylle løsdriftskravet, som er venta og koste over 13 milliarder, skriver Nationen.

Beholder melkeregioner

I sitt første tilbud foreslo regjeringen å redusere antallet melkekvoteregioner fra dagens 18 til mellom sju og ni, men med fredagens avtale blir strukturen med 18 regioner videreført.

Les mer på Nationen.no eller i sluttprotokollen fra forhandlingsmøte 15. mai mellom staten og Norges Bondelag

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås