Meny

Enighet i forenkla jordbruksforhandlinger

Uendret målpris for melk og ingen endringer i de konkurransepolitiske tiltakene i Prisutgjevningsordningen for melk(PU). Det er status etter årets jordbruksforhandlinger.

Resultatet ble lagt frem på en pressekonferanse torsdag formiddag. Hovedresultatene endte på en økt budsjettramme med 350 mill kr og 300 mill kr i økte målpriser.

På grunn av koronapandemien er det i år gjennomført forenklet forhandlinger uten de vanlige krav og tilbud.

–Jeg vil gi honnør for den jobben partene har gjort i den spesielle situasjonen vi nå er i. Jeg har respekt for at partene ikke kan gå inn i alle detaljer, sier styreleder Marit Haugen.

Uendret målpris for melk

Avtalen innebærer blant annet at målprisen for melk holdes uendret.

–Bonden trenger og fortjener økte inntekter. Den beste måten å gjøre det på nå er igjennom volum. Vi ser hva som skjer i resten av verden, og spesielt melkeprisen i Europa. Med utfasing av Jarlsbergeksporten er det ekstra viktig å sikre volumene i Norge. På kort sikt, med stor ledig kapasitet i både industri og fjøs, er det å sikre volum viktigere enn prisøkninger. Jeg tror en uendret målpris vil styrke konkurransekrafta for norsk melk, sier Haugen.

Ingen endringer i PU-ordningen i denne omgang

Ett av TINEs viktigste innspill til årets forhandlinger var å endre de konkurransepolitiske tiltakene i PU-ordningen. Det blir ingen endringer i denne omgang.

–Jeg må si at jeg er skuffet over at vi er på stedet hvil når det gjelder de konkurransepolitiske virkemidlene i PU-ordningen. Vi opplever bred forståelse for at tiden er overmoden for å ta grep, og jeg ser ingen god grunn til å utsette dette. Å gjøre noe med de konkurransepolitiske virkemidlene er viktig for landbruk i hele landet, og vi kan ikke fortsette med denne typen ordninger når næringa er så presset, sier Haugen.  

Forutsigbarhet i omsetning av melkekvoter

Ordningen om omsetning av melkekvoter gjeninnføres, etter å ha vært suspendert, i forbindelse med et ekstraordinært oppkjøp for å redusere melkeproduksjonen. Ordningen gjeninnføres ved at 60 prosent av produsentenes kvote kan selges privat, mens minst 40 prosent må selges til staten til en pris på 4 kr per liter.

–Forhandlingene har lagt grunnlaget for den ordinære omsetningsordningen i 2021. De gir forutsigbarhet, sier Haugen.

Relevante lenker

Sluttprotokoll og fordelingsvedlegg etter forenklede forhandlinger

TINEs innspill til forhandlingene

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås