Meny

Endring i ledelsen i TINE Rådgiving

Bjørn Halvor Åsland vil i tiden som kommer fungere som distriktssjef i Sogn og Fjordane.

Kjersti Sognnes, distriktssjef i Sogn og Fjordane, har søkt om et halvt års permisjon fra sin stilling fra slutten av november og fått innvilget denne.

Bjørn Halvor Åsland vil fungere som distriktssjef i Sogn og Fjordane i denne perioden. Han skal som før være distriktssjef for Hordaland og Ryfylke. 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2019

Snitt melkepris ku og geit apil

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1430 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås