Meny

Endring i gårdskvitteringen fra 1. mai

Fra 1. mai vil gårdskvitteringene kun vise 1 temperatur.
Fra 1. mai vil gårdskvitteringene kun vise 1 temperatur.

Fra 1. mai 2019 endrer TINE gårdskvitteringen som tankbilsjåføren legger igjen etter melkehenting. Heretter viser gårdskvitteringen kun gjennomsnittstemperaturen for all innpumpet melk fra den enkelte gård, og temperaturen vises uten desimaler som før.

Det vil fortsatt være slik at melkebilsjåføren vurderer melk med temperatur mellom 6 og 10 °C, men høyeste innmålte temperatur vil ikke bli oppgitt på kvitteringen, slik det har vært fram til nå. Det er heller ingen endring i kravet om at melk med temperatur høyere en 10 °C ikke skal tas med.

Fra to til en temperatur

Dagens gårdskvittering kan inneholde opplysninger om to ulike temperaturer.  Alle kvitteringene viser laveste temperatur under innpumping til melkebilen (merket 1 på bildet). Dersom melka i løpet av innpumpingen har temperatur høyere enn 6 °C kommer det i tillegg ei ny linje (merket 2 på bildet), med teksten Temp er for høy, samt angivelse av temperatur.

 Gårdskvittering tidligere justert rett versjon

Å vise to temperaturer på kvitteringen ble gjort for å ivareta krav fra myndighetene, som beskriver at det skal gjøres særskilt vurdering av melk med temperatur mellom 6 og 10 °C. Det er melkebilsjåføren som gjør vurderingen ute på gårdene.

Normalt ikke en kvalitetsutfordring for meieriet

Hyppigste årsak til melketemperatur mellom 6 og 10 °C på hentetidspunktet er enten at ei ku nettopp er melket (robotbruk), eller at det er kort tid mellom avsluttet melking og hentetidspunkt (konvensjonell melking).

I begge tilfellene har melka på tanken ikke rukket å bli nedkjølt før den pumpes inn på melkebilen, og i slike tilfeller representerer melka, normalt sett, ikke en kvalitetsutfordring for meieriet.

To temperaturer gir unødvendig bekymringer

I ettertid har det vist seg at gårdskvitteringen har blitt vanskeligere å forstå, fordi de to temperaturopplysningene blir oppfattet som motstridende eller misvisende.
Dette har generert unødvendige bekymringer hos produsentene, f.eks. knyttet til om gårdstanken fungerer som den skal. Noe som igjen har generert mange henvendelser til Gårdstankservice. Med dette som bakgrunn, velger TINE å endre gårdskvitteringen fra 1. mai 2019.

Fra denne datoen skal gårdskvitteringen kun vise gjennomsnittstemperaturen for all innpumpet melk fra den enkelte gård, og temperaturen vises uten desimaler som før. Dette er samme temperaturopplysning som tidligere ble oppgitt på kvitteringen.

Ta kontakt hvis noe er uklart

Det vil imidlertid fortsatt være slik at melkebilsjåføren vurderer melk med temperatur mellom 6 og 10 °C, men høyeste innmålte temperatur vil ikke bli oppgitt på kvitteringen.

Det er heller ingen endring i kravet om at melk med temperatur høyere en 10 °C ikke skal tas med. Har du spørsmål knyttet til gårdskvitteringen , så ta kontakt med TINE Medlemssenter. Telefon:  51 37 15 00, tastevalg 1.

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås