Meny

Endring i fett- og proteinbetaling fra 1. mai

Styret vedtok i januar en økning betalingen for fett fra 5 til 7 øre/l på kumelk fra 1. mai 2018. Økningen skal bidra for å sikre tilgangen på nok fett i 2019.

I tillegg reduseres proteinbetalingen fra 8 til 7 øre pr. tidels prosent.

Fettinnholdet gikk ned fra 2016 til 2017. Prognosene viser en fortsatt nedgang i 2018 og behovet for sikre tilgang på fett i 2019 gjør at TINE øker betalingen med 2 øre pr. tidels prosent fra 1. mai i år. Basisprisen reduseres til 4,44 kr/l som følge av dette. Endringene i fett- og proteinbetaling gjelder kun for kumelk. Les mer om bakgrunnen i relatert sak.

 

Se fullstendig pris og satsliste fra TINE Råvare her.  

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås