Meny

Endring av pensjonsordningen i TINE

Etter et grundig arbeid i et partssammensatt utvalg, hvor alle fagforeningene i TINE har vært representert, er det enighet om å endre fremtidig pensjonsopptjening fra MP Pensjon.

 Endringen medfører at pensjonsutbetalingene reduseres fra 20 prosent til 16 prosent av sluttlønn inntil 6 ganger Folketrygdens grunnbeløp (G), og fra 48 prosent til 44 prosent av sluttlønn mellom 6 og 12 G. Endringen betyr at TINE beholder en ytelsesbasert pensjon som kommer i tillegg til Folketrygden og AFP.

Denne endringen innebærer en betydelig reduksjon i den premien TINE skal betale inn i pensjonskassen.

Det skal ikke gjøres endringer i allerede opptjent pensjon. Endringen gjøres gjeldende fra 1. januar 2014. 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås