Meny

Endring av hentetidspunkter for melk i Finnmark

TINE søker hele tiden etter forbedringer som et ledd i å gjøre organisasjonen forberedt på framtida og forbedre resultatet. TINE vurderer alle henteruter og har allerede gjort endringer i flere fylker. Blikket er nå rettet mot Finnmark og målet er nye henteruter fra september i år.

Det vil komme ytterligere informasjon til produsentene i Finnmark når de nye rutene er fastsatt.   

Omlegging i flere fylker 

TINE har allerede gjort store omlegginger i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Sunnmøre, Telemark, Agder og seneste Nord-Norge fra Salteni sør til Langfjorden i nord. En gjennomgang i Finnmark ses også i sammenheng med de omleggingene som er under planlegging i Nordland og Troms.  

Endringer i marked og tilgang på lokalt råstoff 

Endringer i marked og tilgang på lokalt råstoff gjør at dagens kjøremønster gjennom tid har skaptubalanse mellom Troms og Finnmark. TINE jobber i samarbeid med transportør med å kartlegge hvordan lokalt råstoff i fylket kan utnyttes bedre i Finnmark. Ruteendringene vil ikke påvirke hentefrekvensen og ruteendringene er planlagt ferdig i løpet av september 2017.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 4,87

Snitt fettprosent kumelk februar

4,31%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås