Meny

Eksportstøtten fjernes i 2020

Stortinget vedtok tirsdag kveld at eksportstøtten til jordbruksprodukter, skal fases ut innen utgangen av 2020. Dette er ett år seinere enn det som opprinnelig var foreslått. Vedtaket vil få betydning blant annet for TINEs eksport av Jarlsberg.

I følge et oppslag i Nationens nettutgave var det Arbeiderpartiet og Senterpartiet som fremmet forslaget som ble vedtatt med 49 mot 43 stemmer. Vedtaket har følgende ordlyd:

-Stortinget ber om at utfasing av eksportstøtta til jordbruksprodukt vert gjennomført innan 2020, i tråd med WTO sitt vedtak av 19. desember 2015.

Les meir om saken i Nationen

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juni

Kr 5,28

Snitt fettprosent kumelk juni

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås