Meny

Egen faktura på tjenester fra TINE

TINE slutter med trekk i melkeoppgjøret for tjenester som blant annet rådgiving, inseminering og analyser. Nye krav om rapportering av regnskap(SAF-T) gjør at TINE ikke kan fortsette med trekkene. Faktura blir nå sendt i ordinær post eller på e-post.

De som har avregning på epost fra før vil automatisk få faktura på den samme registrerte epost-adresse. Dette valget gjøres under min side på medlem.tine.no(trykk her for veiledning). Andre får faktura i ordinær post. Gebyr for papirfaktura vil ikke belastes i starten, men fases inn første halvår 2018.  

Tjenester blir fakturert en gang i måneden

TINE kommer til å sende ut samlefaktura for tjenester en gang i måneden med fakturering ved månedsslutt. Inkludert faktureringsdato er det 14 dager kredittid. 

Manglende betaling og feil på faktura

 

Dersom du oppdager feil på fakturaen er det svært viktig at du tar kontakt med din rådgiver eller TINE Medlemssenter med en gang, for å hindre at saken går videre med purringer og saksgang. Ved manglende betaling vil det sendes ut en sms-påminnelse 4-5 dager etter forfallsdato. Denne sendes fra TINE på registrert telefonnummer hos oss. Første skriftlige purring sendes fra Lindorff, som er TINEs leverandør i forbindelse med forfalte regninger.

Autogiro, EHF og landbrukets dataflyt

Ønskes AutoGiro-avtale som betalingsløsning slik at fakturaen trekkes automatisk, ta kontakt med TINE Medlemssenter så bistår de i opprettelse av dette. Opprettelse av avtale kan ta noe tid slik at faktura må betales på ordinær måte frem til avtalen trer i kraft.

TINE kan tilby elektronisk fakturering (EHF), men foreløpig uten mulighet for overføring til Landbrukets Dataflyt. Dette forutsetter at foretaket er registret i ELMA-registeret (regnskapskontorene bistår dette). En slik løsning støtter ikke samlefaktura og det vil derfor være fortløpende fakturering.

Inseminering fra GENO

Det ble i første artikkel om fakturering opplyst at TINE også vil sende ut faktura for inseminering på vegne av GENO fram til nyttår. I ettertid viser det seg at GENO allerede fra november er klare med eget fakturasystem. Derfor vil GENO sende ut egne fakturaer. Les mer om betalingsløsninger hos GENO her: https://www.geno.no/Geno/Nyheter/nye-faktureringsrutiner/?parent=6

  

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,95

Snitt fettprosent kumelk januar

4,34%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås