Meny

Dyrevelferd settes høyt på dagsorden i produsentlagene

TINE ønsker å rette en ekstra oppmerksomhet om dyrevelferd som tema i produsentlagene framover. Målet er å oppdatere kunnskap og legge til rette for å dele erfaringer medlemmer i mellom.

Det legges opp til at alle produsentlag skal holde ett fagmøte med tema dyrevelferd i løpet av vinteren. Like viktig er det at produsentlagene organiserer lokale treff der bønder møtes for å diskutere og dele praktiske erfaringer i arbeidet om god dyrevelferd.  

Hvorfor settes dyrevelferd på agendaen? 

Mye er veldig bra i dagens melkeproduksjon, men hvis vi lener oss tilbake og slår oss til ro med det, er det en fare for at posisjonen svekkes. Det ligger ulike forventninger om dyrevelferd fra forbrukere og i samfunnet for øvrig. Dyrevelferd handler i hovedsak om dyras ve og vel, men også bondens trivsel og økonomi.    

Hva er god dyrevelferd og hvorfor er dyrevelferd viktig? Det blir to av hovedspørsmålene vi ønsker å ta opp i møter i produsentlagene og lokale treff for bønder, sier Eli Reistad, organisasjonssjef i TINE.    

TINE skal bistå med fagpersoner til fagmøtene og med materiell for bruk ide lokale treffene. Men vi ønsker at produsentlagene har regi for gjennomføring. Vårt mål er at så mange som mulig ønsker å delta og at opplegget skal oppleves praktisk nyttig og konstruktivt, avslutter Reistad.  

Arbeidsutvalgene setter opp møter 

Alle arbeidsutvalg har nå fått en oppfordring om å planlegge møter igjennom vinteren og fram til våren med dyrevelferd som tema. Følg med på invitasjoner fra ditt produsentlagog kom gjerne med innspill til produsentlaget om hvordan dyrevelferd kan settes på dagsorden lokalt!

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås