Meny

Distribusjon flyttes fra Oslo til Frya

Distribusjon til 14 kommuner blir flyttet fra Oslo til Frya. Det betyr også flytting av melketapping. Med denne endringen reduserer TINE kostnadene med ca. to millioner kroner årlig og det blir færre kjørte kilometer.

Prosjekt «Frya – Oslo Optimalisering av distribusjonsområder» har gjennomført en beregning av kostnader med distribusjon til de kommunene som ligger i grenseområdet mellom TINE Meieriet Oslo og TINE Meieriet Frya.

I disse beregningene er det tatt med alle kostnader med transport av råmelk, produksjon, lager og distribusjon. Beregningene viser at TINE kan redusere de årlige kostnadene med ca. 1,5 - 3,6 MNOK ved å flytte distribusjonen til 14 kommuner fra TINE Meieriet Oslo til TINE Meieriet Frya.

Endringene betyr flytting av et volum på 10,8 millioner liter ferdigvarer.

- Det betyr en økning på 60 prosent for oss på lageret på Frya. Vi må øke bemanningen på lageret med 5-6 årsverk, sier Jon Stensrud, driftssjef lagerdrift på Frya.

 Endringene medfører også at tapping av ca. fem millioner liter melk flyttes fra Oslo til Frya.

- Det betyr at vi må øke bemanninga i tapperiet med ett årsverk, sier meierisjef Oskar Aarnes.

 Lagerdrift i Oslo vil få tilført nye oppgaver og det betyr at det ikke blir endring i bemanningen på grunn av flyttingen. 

Berører flere avdelinger

Jon Stensrud er leder for implementeringsprosjektet og skal koordinere gjennomføringen.

- Mange kommer til å bidra og min oppgave blir å sy dette samme og sørge for at fremdriftsplanen holdes. Dette berører både inntransport, produksjon, lagerdrift og distribusjon og ikke minst TINE salg som skal snakke med kundene om endringene, sier Stensrud. 

Også positivt for miljøet

- Dette er et viktig pilotprosjekt for TINE. Jeg tror det er første gang vi foretar en så stor flytting mellom meierier uten det har vært knyttet til nedlegging av anlegg. I tillegg til å redusere kostnadene får vi en positiv miljøeffekt med mindre kjøring, sier direktør for TINE distribusjon, Øyvind Boiesen.

Områdene som skal overføres består av 13 distribusjonsruter. Rutene har 3 forskjellige utgangspunkt for distribusjon, områdene kan derfor naturlig deles i 3.

 Overføringen av områdene er tenkt stegvis ved at ett og ett område overføres:

  1. Elverum-Trysil – planlagt overført i uke 25 (17.-21.juni)
  2. Gjøvik-Toten – planlagt overført i uke 35  (26.-30.august)
  3. Valdres-Dokka – planlagt overført i uke 38 (16.-20.september)

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås