Meny

Begrenset produksjon utenlands

Diplom-Is produserer noe fløteis i Kroatia og Belgia, på råvare fra de enkelte landene. Fløten som inngår i denne prøveproduksjonen utgjør til sammen omkring kun én prosent av den samlede mengden norsk kvalitetsfløte som inngår i all Diplom-Is-produksjon.

- Årsaken er at vi ikke kan investere i kostbar produksjonsteknologi hjemme før vi har sett an hvordan norske forbrukere tar imot disse nye produktene. De gangene vi ser at nye isvarianter blir godt tatt imot, vurderer vi lønnsomheten i eventuelt å etablere en egen produksjonslinje og flytte produksjonen hjem, sier salgs- og marketingdirektør i Eirik Kruse i Diplom-Is.

 - Et unntak fra regelen er Royal Trippel, som vi tidligere har hatt produksjon på i Norge, hvor effektiviseringstiltak gjør at vi har en midlertidig uteproduksjon. Denne produksjonen vil vi hente hjem så snart vi har fått på plass det nødvendige produksjonsutstyret.

 Iskremen Diplom-Is produserer ute er gjenstand for den samme strenge kvalitetskontrollen som i Norge. Iskremen produseres på Diplom-Is-resepter og følger norske regler for produksjon av næringsmidler. Den merkes i tråd med norske merkeforskrifter.

 - Diplom-Is tilbyr og skal fortsette å tilby norske forbrukere iskrem på norsk kvalitetsfløte. Samtidig er vi en kommersiell aktør og mener det er ansvarlig og profesjonell forretningspraksis å gi oss selv anledning til begrenset og tidsavgrenset utenlandsk, innovativ prøveproduksjon. Vi skal og må hele tiden utvikle nye produkter, og det er kostnads- og tidkrevende å få satt opp nytt produksjonsutstyr i Norge, sier Kruse.

 - På denne måten mener vi vi sterkest bidrar til Diplom-Is' konkurransekraft og gir størst lønnsomhet til Diplom-Is' eiere, norske melkeprodusenter.

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juni

Kr 5,28

Snitt fettprosent kumelk juni

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås