Meny

Det norske markedet vokser og gir muligheter

Folketallet i Norge økte med 50 000 i 2015 og veksten skal fortsette. Dette utgjør muligheter for TINE til å øke innenlandsmarkedet. Dette må vi få til samtidig som vi løser de miljø- og bærekraftsutfordringer som melkeproduksjonen står overfor, sier styreleder Trond Reierstad i TINE.

 

I sin tale til TINEs årsmøte 2016 på Lillestrøm 27. april adresserte styreleder Trond Reierstad blant annet at det norske markedet for meieriprodukter er i vekst, og at det ligger muligheter i dette for TINE. Han trakk frem at hver nordmann spiste 300 gram mer ost i 2015 enn i 2014. Samlet er dette 1500 tonn ost.

- Hvor mye av denne veksten som ender hos norske melkeprodusenter er avhengig av hvilke strategier vi velger og hvilken evne vi har til å konkurrere. TINE må ha som ambisjon å ta vår del av denne veksten og av disse mulighetene. Vi må slåss for innenlandsmarkedet, sier Reierstad.

Han er samtidig opptatt av at TINE må gjør en jobb for å ta en del av dette volumet.

- Vi har en sterk og økende konkurranse i det norske markedet. Importen av ost til Norge utgjør minst 200 millioner liter melk. Dette handler ikke bare om melkepris. Vi vil aldri kunne vinne en ren priskamp. Det handler om innovasjonsevne og beslutningskraft. Det handler om merkevarestyrke og evne til å levere på bærekraft og miljø, og det handler om langsiktighet!

TINE har laget ulike framskrivinger for salg av ost i Norge fram mot 2025.  Spriket mellom «best case» og «worst case» tilsvarer 200 millioner liter melk.

- Hvis vi gjør kloke og gode valg og politikerne ikke svekker importvernet, og hvis vi lykkes med våre strategier, bør vi, selv med bortfall av eksporten, kunne ha en høyere melkeproduksjon i 2026 enn i dag. Dette kommer ikke av seg selv. Det er et djervt mål. Det krever vilje og fokus både fra oss og tunge prioriteringer fra faglaga, beslutningstakere i departementene og på Stortinget.

Og Volumer er viktig. I mange selskap snakker en kun om omsetning i kroner. For oss er volumet viktig. Det er viktig for oss som melkeprodusenter, men det er også viktig for hele landbruket.  Omfanget av melkeproduksjon bestemmer omfanget av norsk landbruk. Derfor må vi lykkes i det norske markedet, sier Reierstad.

- Framtida handler ikke bare om å konkurrere på pris og innovasjonsevne. Jeg har sagt vi må være blant de beste på dyrevelferd. Men også på mange andre områder. Miljøspørsmålene blir stadig tydeligere og betyr stadig mer for norske forbrukere.

- Miljø og bærekraftdiskusjonen må ønskes velkommen av landbruket og melkeproduksjonen.  Konsekvensene av at en tar disse spørsmålene på alvor må bli en vilje til å prioritere landbruk. Landbruket lever av og i klimaet. Det må vi ta vare på. Jeg er overbevist om at disse spørsmålene kommer tyngre og tyngre på dagsordenen framover, og TINE vil jobbe for å være i front – i hele verdikjeden.

- Hele vår verdikjede må forberede seg på dette. TINEs industri tar store steg. TINEs bilpark tar store steg. Vi som bønder må også jobbe systematisk i den retningen. Vi har pratet mye om en helhetlig fôrpolitikk denne våren. Jeg har fått litt pepper fordi det vi sier ikke er tydelig nok. Det er sikkert berettiget, men på dette området har vi faktisk ikke alle svarene.

- I fôrpolitikken møtes motsetningene mellom lavest mulig kostander og bruk av en utfordrende norsk natur i noen krevende dilemma. Her finnes det ikke enkle svar. Men vi vet at norsk melkeproduksjon må baseres i all hovedsak på norske ressurser dersom det skal være bærekraftig over tid, det handler både om omdømme og økologisk og økonomisk bærekraft.

- Det betyr at melkeproduksjon må være der graset og beitene er, og det betyr at strukturen må være tilpasset arealene. Så sliter vi litt med å finne hvordan vi skal rigge virkemidler som sikrer rett utvikling.  Her har jeg ikke alle svarene, men er sikker på at med knapphet på budsjettmidler og med de store utfordringer en står foran, må investeringsvirkemidler være en viktig del av hvordan vi rigger dette.  Vi må skape lønnsomhet ved investeringer på små og mellomstore bruk i de marginale områdene.

Det er lønnsom melkeproduksjon som er nøkkelen til å opprettholde den geografiske arbeidsdelingen vi har i Norge. Derfor er faglaga og statens viktigste jobb under årets forhandlinger å sikre økonomien på de mest sårbare melkebrukene.

Hele talen ligger vedlagt og kan sees i opptak her:

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 4,87

Snitt fettprosent kumelk februar

4,31%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås