Meny

Det hjertet er fullt av, renner munner over med.

For en verdi å sitte i årsmøtet å høre på over 90 meningsfulle innlegg fra talerstolen! Jeg har en følelse av at «det hjertet er fullt av renner munnen over med». Eiere og ansatte er fornøyde med resultatet, og har samtidig et blikk rettet mot fremtida med de muligheter og utfordringer som venter. De tar ordet fordi de ønsker å bidra, de representerer eierne og vil være en del av dialogen!

Det siste året har vi gått gjennom vesentlige organisasjonsendringer etter at vedtektene ble endret på fjorårets årsmøte. Fem regioner skulle forenes til ett styre med fire nye eierområder, hvor eierutvalgene har ansvar for det medlemsretta arbeidet i tillegg til samfunnskontakt. Den nye organisasjonen skal gå seg til, finne nye roller og nye måter å jobbe på. Produsentlagene skal også få en større og mer sentral rolle i Tine SA.

Eierengasjement er viktig for at vi skal få frem synspunktene til eierne og produsentlagene. Gjennom god eierdialog kan vi vekke dette engasjementet. Eierdialog, hva kan vi legge i disse ordene? Betyr det noe for oss tillitsvalgte i Tine? Er det noe jeg som bonde skal bry meg med?  

For meg er dialog noe som går begge veier mellom mennesker, og det som utveksles mellom dem er meningsfylt og skaper felles forståelse. Det kan være den frustrerte bonden som ytrer seg om hvor lite hjelp det er i melkeprøvene som han får analyseresultater av tre uker etter prøvetakinga. Eller det kan være den innovative bonden som kommer med forslag om, og ser verdien i at Tine utvikler nye helsefremmende produkter. Begge bidrar til at Tine utvikles videre til det beste for bonden og forbrukeren gjennom eierdialog. Det samme kan oppnås ved at tillitsvalgte informerer om hvorfor rutiner endres eller vedtak gjennomføres, også dette til det beste for bonden og forbrukeren.

Å komme ut i årssamlinger eller andre eiermøter og ha dialog med eierne, bli kjent med området de produserer melk i og under ulike både geografiske og klimatiske forhold er en rikdom i seg selv. Å kjenne på stoltheten over yrket sitt, over de kvalitetsproduktene de leverer fra seg og samhørigheten bønder mellom er enestående! Å få innspill på hvordan Tine kan bli bedre, vokse med sine produkter, høre hvilke utfordringer eierne ser, men også hvilke muligheter de ser i horisonten. Det er i møtet med eierne vi sammen kan utveksle informasjon, synspunkter og finne løsninger. Aktive og interesserte eiere er helt klart vårt fortrinn!

Rådsmedlem Elisabeth Holand fra Nord

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås