Meny

- Det er vinn eller forsvinn!

Mange deltagere på produsentlagsarrangement om byggmøte for små og mellomstore bruk. Foto: Frode Langeng
Mange deltagere på produsentlagsarrangement om byggmøte for små og mellomstore bruk. Foto: Frode Langeng

Melkeprodusent Rune Kvammen sikter til framtida til små- og mellomstore bruk, når han sier at det er vinn eller forsvinn – med andre ord å satse eller legge ned. På lang sikt blir det et veivalg for alle og enhver.

Det var 100 deltagere og stinn brakke på byggmøtet for melkeprodusentene på hotell Alexandra i Molde 17. jan. Innledere var byggrådgivere fra TINE, Felleskjøpet, Fjøssystemer og Norsk Landbruksrådgiving, samt fra Innovasjon Norge. Interessen for å utvikle næringa er upåklagelig, men de fleste som ønsker å utvide drifta tror de vil få problemer med å dekke de høye kostnadene på bygg og kvote.

Interessant å se priser på konkrete prosjekt

-Dette var et bra opplegg med et interessant og aktuelt tema, sier Kvammen. -Jeg selv er «under planlegging», så det er fint med fokus på dette nå. Veldig interessant med priser på konkrete prosjekt, og kunne sammenligne ulike løsninger. Å velge planløsning i forhold til prisen, er det store spørsmålet.

Kvammen forteller at det er et stort etterslep etter investeringsmidler i landbruksnæringa. -Hvert år går de «tom» for midler i mai/juni. Behandlingstiden for søknader om investeringstilskudd er også for lang. Kvammen mener det burde vært mer midler til både saksbehandling og til selve prosjektene. -Alternativene er å få høyere priser på melk og kjøtt, eventuelt lavere byggekostnader, men dette anser jeg som vanskeligere å få til. For min del, måtte jeg kompensere med 20 ammekyr fordi kvoteprisene er altfor høye nå.

Sammenlikner leverandører og vurderer alternativer

Jens Marius Harstad er en annen produsent som har lyst til å bygge nytt fjøs. -Første driftsplan viste at dette blir for dyrt, så dette er et veldig viktig tema for meg. Det er ikke så enkelt å skaffe seg mer areal, så man kan ikke utvide drifta som man selv vil. Men jeg vurderer alle muligheter og alternativer, og henter priser på alt jeg trenger. Jeg må kanskje kjøpe en brukt robot for å få ned kostnadene. -Jeg synes det var god informasjon fra leverandørene her, sier Harstad. -Generelt er det høye priser, men det er også forskjeller på leverandørene. De bør også se på mulige billige løsninger på å utnytte gammelfjøset.

Det var også interessant å høre fra Innovasjon Norge at de nå skal vurdere lønnsomheten i prosjektene, og utmåle tilskudd mer etter behov. -Det tror jeg er en fordel for meg personlig, og generelt er det behov for mer tilskudd til de som satser seriøst.

Bilde: Rune Kvammen(t.v) og Jens Marius Harstad

Kvammen og Harstad

Et samarbeid mellom produsentlag i TINE

Møtet var et samarbeid mellom produsentlagene i Molde, Nesset, Eide, Fræna Nord, Gjemnes/Frei, Averøy, Rauma, Vestnes, Fræna Sør/Aukra/Misund, Sunndal og Tingvoll, og ble finansiert av Fjøssystemer, Felleskjøpet og TINE.

Tekst og bilder; Frode Langeng, Fagrådgiver i Møre og Romsdal

Møte små og mellomstore bruk 2

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås