Meny

Delta på årssamlingene i TINE

I neste uke går startskuddet for om lag 160 årssamlinger i TINEs produsentlag. Vær en aktiv eier - bli med å påvirke framtida for TINE.

I år blir mange av samlingene digitale og gjennomføres på Teams. Trykk her for å se når ditt lag skal ha årssamling. (NB oppdateres fortløpende)

Ett sterkere TINE må sikre langsiktig gevinst

Det er lagt ned mye godt arbeid fra mange i et tøft år, i fjøset, fra hjemmekontor, på anlegg og i lastebiler. Vi står ikke bare igjen med et sterkere TINE som følge av dette, men også med et meget godt resultat. Likevel står vi overfor store oppgaver som må løses for å sikre langsiktigheten vår. Selv om TINE har solgt mer i 2020, har konkurrentene våre hatt en bedre utvikling på viktige produktkategorier. Vi må fortsatt kjempe for konkurranse på like vilkår, ha kontroll på kostnadene og investere med gevinst på lang sikt, sier styreleder Marit Haugen.

Konkurransekraft, vekst og en framtidsretta eierorganisasjon er noen av de viktige temaene på årets samlinger.

Om årssamlingene i år

På grunn av koronarestriksjoner vil det bli begrenset deltakelse fra regionale og sentrale tillitsvalgte på fysiske årssamlinger. På digitale(Teams) årssamlinger vil medlemmer av styret og rådet delta.

Delta på årsamlingene

– Så vil jeg oppfordre alle medlemmer til å bruke årssamlingene for å stille spørsmål, komme med innspill og kommentere i dialog med tillitsvalgte. Meninger og engasjement betyr at vi bryr oss og det er utrolig viktig for samvirket vårt. Møt opp – bli med å forme selskapet ditt, oppfordrer Marit.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2021

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 5,00

Snitt fettprosent kumelk januar

4,43%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås