Meny

COOP og REMA med samarbeidsavtale

Dersom Konkurransetilsynet helt eller delvis godkjenner ICA/NorgesGruppen-samarbeidet, starter COOP Norge Handel og REMA 1000 et felles innkjøpsselskap. Det kom frem på en pressekonferanse fredag.

  - TINE mener forbrukerinteressene er viktigst i dette spørsmålet og vi deler de bekymringer som Dagligvareleverandørenes forening uttrykker for konkurransesituasjonen i verdikjeden for mat. Vi forventer at Konkurransetilsynet hensyntar den nye situasjonen som har oppstått når de gjør sine helhetsvurderinger av konkurranseforholdene i det norske dagligvaremarkedet, sier kommunikasjonssjef Øystein Knoph.

 Coop/Rema: «Sikre vår konkurransekraft»
Avtalen mellom COOP Norge Handel og REMA 1000 er signert, og innkjøpsselskapet har fått navnet CORE. Det vil eies 50/50 prosent av de to partene.

- Vi har inngått avtalen for å sikre vår konkurransekraft og forbrukernes interesser i en dagligvarebransje med stadig skjevere konkurranse. Gjennom et felles innkjøpsselskap kan vi fremforhandle innkjøpspriser og -betingelser som sikrer at vi fortsatt kan konkurrere hardt om kundene, sier administrerende direktør Svein Fanebust i COOP Norge Handel og administrerende direktør Ole Robert Reitan i REMA 1000 i en pressemelding.
(Hele pressemelding finner du i lenken under)

DLF: «Katastrofe for konkurransen»
Dersom Konkurransetilsynet helt eller delvis godkjenner ICA/NorgesGruppen-samarbeidet, starter COOP Norge Handel og REMA 1000 et felles innkjøpsselskap.
– Dersom disse to avtalene realiseres, er det et farvel til konkurransen i det norske dagligvaremarkedet. Vi får et duopol, og et marked bestående av to dominerende aktører, sier administrerende direktør i Dagligvareleverandørenes Forening (DLF) , Helge Hasselgård. Han bruker sterke ord når han beskriver konsekvensen av avtalen.
– Dette vil være en katastrofe for konkurransen i markedet og for leverandørindustrien, og forverre dagens situasjon ytterligere. Den største taperen vil imidlertid bli norske forbrukere, som vil oppleve økte priser, et smalere utvalg og færre nyheter i hyllene, sier Hasselgård. 

Forbrukerrådet: «Varsel om høyere priser»
«Uholdbart», er Forbrukerrådets første reaksjon på samarbeidsavtalen som Rema 1000 og Coop.- Det er bare ett svar på dette, og det er at Konkurransetilsynet setter ned foten for avtalen mellom NorgesGruppen og ICA, sier direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet.

Hun påpeker at resultatet av avtalene vil være at dagligvaremarkedet i Norge i realiteten deles mellom to aktører.- Dagligvarekjedenes julegave er et varsel om høyere priser, dårligere utvalg og lavere kvalitet, sier Flesland.

KT: «Stor betydning for konkurransen»Konkurransetilsynet skriver på sin hjemmeside at de vil se nærmere på avtalen, og vurdere om denne kan få betydning for behandlingen av avtalen mellom Ica og Norgesgruppen.

– Konkurransetilsynet må nå vurdere om den nye avtalen kan få betydning for vår vurdering av avtalen mellom Ica og Norgesgruppen. Utfallet av denne saken har stor betydning for konkurransen og for forbrukerne, derfor må vi være sikre på at våre vurderinger er riktige, sier konkurransedirektør Christine Meyer.

 

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås